Platform Profielactueel
photo-1526315060860-f05bd462eb60.jpg

Subsidies voor 67 regio’s voor de regionale aanpak van personeelstekort

14 mei 2020 | Nieuws

67 regio’s krijgen in 2020 en 2021 subsidie op grond van de Subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP). In deze regio’s werken schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs samen met lerarenopleidingen om het personeelstekort in het onderwijs tegen te gaan. Er is meer subsidie aangevraagd dan kon worden toegekend. Momenteel wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om het subsidieplafond te verhogen met 2,8 miljoen euro. Voor de zomer is duidelijk of dit extra geld beschikbaar komt.

De RAP-regeling is de opvolger van de eenjarige Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort 2019. Doel van de regeling is dat besturen, scholen en lerarenopleidingen op regionaal niveau in het po, vo en mbo gezamenlijk oplossingen zoeken voor de knelpunten in de arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel. Belangrijkste knelpunt is het tekort aan personeel. Op 30 april 2020 zijn de tweejarige subsidies toegekend. Aanvragers zetten vooral in op het werven en begeleiden van zij-instromers en het begeleiden van startende leraren, het professionaliseren en behouden van leraren, het bevorderen van mobiliteit en (het onderzoeken van) andere manieren om het onderwijs te organiseren.

Aanvragen 2020
De regionale samenwerking lijkt goed aan te slaan. Van de 67 regio’s die subsidies ontvangen zijn 41 regio’s werkzaam in het primair onderwijs en 25 regio’s in het voortgezet onderwijs, waarbij in 21 gebieden het middelbaar beroepsonderwijs meedoet. Eén regio heeft voor alle drie de sectoren een gezamenlijk plan ingediend. Het aantal regio’s dat subsidie krijgt is ten opzichte van 2019 met 10 gestegen, van 57 naar 67, waarvan 9 po-regio’s en één regio vo-mbo. Ook positief is dat circa 20 procent meer onderwijsbesturen deelneemt aan de samenwerking.

Foto: Paulius Dragunas - Unsplash

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies