Platform Profielactueel
unsplash.jpg

Studie OCW via CAOP en MOOZ naar (arbeidsmarkt)positie oudere leraren

18 okt 2020 | Nieuws

De gemiddelde uitstroomleeftijd van leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo loopt steeds verder op. De afschaffing van het prepensioen en de stijging van de pensioenleeftijd spelen hier een belangrijke rol in. Dit maakt de duurzame inzetbaarheid van oudere leraren een belangrijk thema.

Het ministerie van OCW heeft CAOP en MOOZ gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de arbeidsmarktpositie van oudere leraren. Voor dit onderzoek wordt een online enquête uitgezet en gesprekken gevoerd over de loopbaan en duurzame inzetbaarheid van oudere leraren. Doe jij mee?

Online enquête
De vragenlijst is bedoeld voor diegene binnen scholen in po, vo en mbo die zicht heeft op personele inzetbaarheid en het beleid hierover. De vragenlijst kan ingevuld worden via deze link. Invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.

Verzoek voor gesprek
De onderzoekers willen daarnaast graag een gesprek voeren met de direct leidinggevenden of HRM’ers, die met oudere leraren de gesprekken voeren over hun verdere loopbaan en duurzame inzetbaarheid. Heb jij ervaring met deze gesprekken in het po, dan willen de onderzoekers je graag uitnodigen voor een gesprek. Het gesprek vindt telefonisch of online plaats via Microsoft Teams en duurt niet langer dan 30 minuten. Jouw ervaring helpt om meer inzicht te krijgen in de arbeidsmarktpositie van oudere leraren en passende beleidsinstrumenten.

In het onderzoek komt ook de doelgroep zelf, oudere leraren, aan het woord. De onderzoekers willen graag een drietal oudere docenten in jouw organisatie spreken over hun duurzame inzetbaarheid. Zowel jouw input als die van de oudere leraren wordt anoniem door verwerkt en zal niet te herleiden zijn tot personen en/of een organisatie.

Als je nog vragen hebt of wilt meewerken, kun je contact opnemen met Deborah van den Berg of Jo Scheeren van het CAOP.

Foto: Kristina Paparo Unsplash

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies