Platform Profiel Actueel

groen x.jpg

Studie – groene dagbesteding voor mensen met dementie

3 jan 2020 | Nieuws

De Wageningse masterstudent Naëmie Boone studeerde af op een onderzoek naar wat bekend is over de behoeften van mensen met dementie en over de ontwerpprincipes en ontwerpelementen. Ze deed literatuuronderzoek en hield interviews met ontwerpers die een buitenomgeving voor een zorgboerderij, buurttuin of verzorgingshuis hadden ontworpen. De titel van het onderzoek: Van binnen naar buiten - Dementievriendelijk ontwerp van de buitenomgeving van groene dagbesteding.

In haar samenvatting schrijft ze: ‘Het aantal mensen met dementie stijgt wegens de vergrijzing en deze mensen wonen steeds langer thuis. Met dagbesteding kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk geprikkeld blijven, met kans op vertraging van het dementieproces en uitstel van opname in een verpleeghuis. Een speciale vorm is groene dagbesteding. De positieve effecten die de natuur kan hebben op het welbevinden van de mens is al een lange tijd aangetoond, maar de interesse om hier daadwerkelijk wat mee te doen is de afgelopen jaren pas toegenomen. Dagbesteding vindt steeds meer buiten plaats en kan zowel bij zorgboerderijen, buurttuinen of verzorgingshuizen aangeboden worden. Ondanks het aanbod van dagbesteding ligt het gebruik van een buitenomgeving soms lager dan gewenst. Dit kan komen door een ontwerp dat niet aansluit bij de behoeften van de verschillende gebruikers of door medewerkers die de buitenomgeving niet veilig genoeg vinden, geen tijd hebben om met de mensen met dementie naar buiten te gaan of zich niet bewust zijn van de positieve effecten van de natuur. De buitenomgeving laten aansluiten bij de behoeften van mensen met dementie blijkt belangrijk voor het gebruik van de buitenomgeving en voor het welbevinden van mensen met dementie. De vraag is op welke manieren het ontwerp hieraan kan bijdragen.’

En haar conclusie: ‘De inrichting van de buitenomgeving bij groene dagbesteding kan daadwerkelijk invloed hebben op het welbevinden van mensen met dementie. Aandacht voor de individuele behoeften van een persoon met dementie en het stimuleren van het gebruik van de buitenomgeving door middel van activiteiten spelen hierbij een rol. Aandacht voor een stimulerende, vertrouwde, onderscheidende, toegankelijke, comfortabele en veilige omgeving kan volgens de literatuur het gebruik van een buitenomgeving verhogen. In dit onderzoek zijn deze ontwerpprincipes inzichtelijk gemaakt en is toegelicht met welke ontwerpelementen een ontwerper de buitenomgeving kan laten voldoen aan de ontwerpprincipes. De ontwerpprincipes zijn ook in de interviews naar voren gekomen. Voor de stimulatie van het gebruik van de buitenomgeving is het volgens respondenten tevens belangrijk dat de buitenomgeving herkenbaar en belevingsgericht is. Aandacht voor ontmoeting is hierbij wenselijk. Een ontwerper kon echter niet altijd zijn of haar gang gaan, doordat er meerdere partijen betrokken waren bij het ontwerp. Een goede samenwerking van begin tot eind en het binnen en buiten tegelijkertijd ontwerpen bleken een must te zijn voor een passend ontwerp.’

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies