Voor docentschap beroepsonderwijs in een rechtvaardige, veilige en circulaire samenleving

roc.jpg

Studenten ROC MN profiteren van meer samenwerking met mbo Finland, Italië en Spanje

10 mei 2018 | Nieuws

Op zaterdag 21 april ondertekende Paul van Maanen, voorzitter van het College van Bestuur vban ROC Midden Nederland, de samenwerkingsovereenkomst 'NAVE2' samen met de directeuren van Finse en Italiaanse scholen en het Ministerie van Onderwijs van de Spaanse deelstaatregering van Navarra. Dit gebeurde tijdens het theaterfestival l’Etoile in Novellara in Italië waar de studenten van de mbo-colleges van ROC Midden Nederland twee weken actief zijn i.h.k.v. hun excellentieprogramma Etoile International. Internationale samenwerking is voor ROC Midden Nederland van groot belang. Aan de ene kant vanwege de kennisuitwisseling over onderwijsinhoud en aan de andere kant vanwege de internationale stage. Veel studenten van ROC Midden Nederland vervullen hun stage(s) in het buitenland. In het buitenland leren studenten met andere gewoontes en culturen om te gaan, ontwikkelen ze zich persoonlijk en verbeteren ze hun talenkennis. Op deze manier verbetert hun positie op de arbeidsmarkt aanzienlijk.

 Network for the Advancement of Vocational Education in Europe – NAVE2

Dit netwerk heeft als doel om de internationale samenwerking in het beroepsonderwijs te verbeteren. Deelnemers zijn onderwijsinstellingen voor beroepsonderwijs uit Nederland en Finland, een vereniging van mbo-scholen uit Italië en het Ministerie van Onderwijs van deelstaatregering Navarra uit Spanje. Elk jaar wordt in een van de landen een bijeenkomst georganiseerd om de plannen voor het komende jaar te bespreken en een inhoudelijk thema te behandelen. De vier partners hebben een gezamenlijke visie om internationale mobiliteit en samenwerking verder uit te bouwen. Ook instellingen uit andere landen zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij NAVE2.

Internationalisering ROC Midden Nederland

ROC Midden Nederland is actief deelnemer of zelfs coördinator van diverse internationale onderwijsprojecten. Een deel van de projecten wordt mogelijk gemaakt via het programma Lifelong Learning van de Europese Commissie (ErasmusPlus). Ook is ROC MN actief betrokken bij Junior on the Job Coach, SOLA en ESG A serious game.

Junior Job Coach is een ErasmusPlus project. Ouderejaars studenten van niveau-4 begeleiden eerstejaars “students at risk”, die voor het eerst stage gaan lopen. De begeleidende studenten volgen een officiële training en ontvangen hiervoor een certificaat. Naast ROC Midden Nederland zijn de partners onder andere het ministerie van onderwijs van de deelstaat Navarra (Spanje), BFI in Oostenrijk, CPIP in Roemenië en Cambridge Regional College in Engeland.

SOLA staat voor Simple Open Learning Advancement en is een project dat zich richt op de toeristische branche in de Europese Gemeenschap. Duurzaamheid is daarbij een belangrijke grondslag. Naast ROC Midden Nederland zijn de partners BFI in Oostenrijk, AHE in Polen, IFOA in Italië, UAD Madrid, ISEQ Portugal, Link&Link Duitsland en Tempo Training Tsjechië.

 ESG A Serious Game lanceert een online game waarmee studenten in het beroepsonderwijs ondernemersvaardigheden kunnen trainen die worden ingezet in een internationale omgeving. Het project is afgerond in januari 2017. Naast ROC Midden Nederland zijn de partners BFI Oostenrijk, Cambridge Regional College, OHK Hodinin, Gobierno de Navarra, Kent & McGill.

Meer informatie is te vinden op www.simbiz.eu en www.enterprisegame.eu.

 

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies