Platform Profiel Actueel

Stichting School & Veiligheid - nieuwe intervisiet

Stichting School & Veiligheid - nieuwe intervisietool - het ‘Niet-pluisinstrument’

6 jan 2020 | Nieuws

Stichting School & Veiligheid heeft een intervisietool ontwikkeld: het ‘Niet-pluisinstrument’. Hiermee kan men op een school in kaart brengen hoe gebeurtenissen, situaties en kenmerken het welzijn van een leerling positief of negatief beïnvloeden. Het Niet-pluisinstrument is gratis te downloaden via www.schoolenveiligheid.nl/nietpluis.

Niet-pluisgevoel
Het is een situatie die veel docenten zullen herkennen: een leerling vertoont gedrag dat het gevoel oproept dat er iets niet in orde is. Vaak gaat het om een niet-pluisgevoel dat meer is gebaseerd op onderbuikgevoelens dan op zichtbare gedragingen. Het Niet-pluisinstrument kan houvast bieden bij een gesprek hierover.

Opzet van het instrument
Met een aantal medewerkers die de jongere kennen, brengt u de leerling in vijf stappen in kaart. Het instrument bevat voorbeeldvragen en items die van belang kunnen zijn voor de ontwikkeling van de jongere. De uitkomst kan zijn dat er meer zorg nodig is, dat de leerling wordt aangemeld bij het zorgteam of dat de beschermende factoren voldoende zijn.

Theoretisch kader
Het tweede gedeelte van het Niet-pluisinstrument geeft een theoretische onderbouwing van de tool. De vragen en items om een leerling in kaart te brengen zijn gebaseerd op verschillende invalshoeken: life events, triggerfactoren, kwetsbaarheid & risicofactoren en veerkracht & beschermende factoren. Deze invalshoeken worden in het theoretisch kader nader verklaard en uitgewerkt.

 
 

 
Meer over
 
Van radicaal naar amicaal - omgaan met polarisatie
7 dec 2019

Van radicaal naar amicaal - omgaan met polarisatie en radicalisering in wijk en klas

Van radicaal naar amicaal - omgaan met polarisatie en radicalisering in wijk en klas

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies