Onafhankelijk instituut voor nieuws, kennis en marktadvies in het beroepsonderwijs!

Sleutelrol mbo in het rijksbeleid ‘Een leven lang

Profiel Exclusief: Sleutelrol mbo in het rijksbeleid ‘Een leven lang leren’

27 jul 2017 | Nieuws

De arbeidsmarkt is grillig en technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller. Wie wil kunnen meekomen, moet levenslang blijven leren. Daarbij is een sleutelrol weggelegd voor het mbo. ‘Docententeams zien als eerste welke nieuwe beroepsontwikkelingen eraan komen’, aldus Martin Soeters, teamleider Permanent leren van de directie mbo op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Vakblad Profiel interviewde hem over dit thema. ‘Mensen zullen zich in de loop van hun leven regelmatig moeten bijscholen,’ zegt hij in een artikel .’

Volgens Soeters kan het middelbaar beroepsonderwijs inspelen op de nieuwe ontwikkelingen. ‘Het mbo is nu vooral gericht op onderwijs aan jongeren en minder op volwassenen. Volwassenen verwachten dat het onderwijs iets toevoegt aan wat zij al hebben geleerd in hun beroepspraktijk. Het zorgen voor flexibel onderwijs op maat  is nog een opgave. Een sterke kant van roc’s is wel dat ze gebruik kunnen maken van de contacten die de ze al hebben met bedrijven en overheden in hun regio. Die samenwerking zouden ze kunnen intensiveren en gebruiken om zicht te krijgen op de behoefte aan om- en bijscholing.’

Zie hier het hele artikel 

 

 
 

 
Meer over
 
digital_learning_new.jpg
17 mei 2017

Onderwijsraad pleit voor ‘dringende impuls’ digitalisering onderwijs

Onderwijsraad pleit voor ‘dringende impuls’ digitalisering onderwijs