Platform Profiel Actueel

SER

SER: meer hybride bo-vormen & betere regionale samenwerking en voorlichting!

10 dec 2016 | Nieuws

De Sociaal Economische Raad (SER) pleit in een advies over de toekomst van het beroepsonderwijs voor onder meer betere voorlichting, meer ruimte voor hybride vormen van beroepsonderwijs tussen bedrijven en scholen en betere regionale samenwerking tussen scholen. Het advies is mede door Koninklijke Metaalunie voorzitter Fried Kaanen aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ‘Het SER-advies is positief over de BBL. Het betekent een steun voor de versterking van dit onderwijsmodel. Dat is belangrijk’, zei Kaanen bij de overhandiging.

Er is een toenemende behoefte aan modern geschoolde vakkrachten constateert de SER. Ook is de arbeidsmarkt steeds dynamischer gegeven de digitalisering en andere technologische ontwikkelingen. De SER wil daarom een halt toeroepen aan de terugloop in het aantal leerlingen dat kiest voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. Juist hier liggen kansen voor jongeren en de samenleving als geheel. De Raad roept -gegeven de urgentie - mbo-instellingen, het Ministerie van OCW, jongereninstellingen, bedrijven en vakbonden op concreet met het advies aan de slag te gaan op alle niveaus.

Kaanen: ‘Het gegeven dat het aantal BBL-leerlingen de afgelopen jaren is teruggelopen, wordt door de SER niet louter bezien vanuit de voorbije economische crisis. Dat is enorme winst. Lang werd geredeneerd dat als het wat minder ging in de bedrijven, er ook minder leerlingen aangenomen werden. Dat vervolgens de scholen met het probleem zaten. Juist de notie dat het beroepsonderwijs een zaak is van onderwijs en bedrijfsleven samen, komt in dit rapport goed tot uiting.’ Kaanen stelde dat Kamerleden eigenlijk ook BBL’ers zijn: ‘Is het beroep van Kamerlid niet een beroep dat je met praktijkleren onder de knie krijgt?’, stelde hij. Iets dat Kamerbreed enthousiast beaamt werd.

Samen maak je de BBL, samen maak je ook de BOL vindt Kaanen. ‘Het betreft hier grote groepen leerlingen. Als je dit beroepsonderwijs niet goed structureert, bestaat het risico van drop-outs en van mensen die niet goed mee kunnen komen op de arbeidsmarkt. Dat is een enorme verspilling van talent. Dit geldt over de hele linie en voor alle sectoren’, aldus de Metaalunievoorzitter.

Koninklijke Metaalunie is met ruim 13.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het MKB-metaal. De leden hebben samen een omzet van 22 miljard euro en bieden werkgelegenheid aan ruim 150.000 mensen.

Lees meer over regionale samenwerking in het mbo in het Profiel-interview met de directeur van de Directie MBO van het Ministerie van OC&W Inge Vossenaar, klik hier

Foto: De aanbieding van het advies aan de Kamercommissie voor OC&W

 

 
 

 
Meer over
 
KWC1.jpg
9 jan 2017

Bestel het Vakblad Profiel december met Visies op onderwijs

Jongeren begeleiden naar een toekomstbestendige, groeigerichte mindset
To.jpg
3 jan 2017

Toyota levert al 25 jaar lesmateriaal aan Gilde Opleidingen via T-Tep

Toyota levert al 25 jaar lesmateriaal aan Gilde Opleidingen via T-Tep
politie.jpg
15 dec 2016

Nationale politie en 12 mbo-scholen tekenen voor unieke samenwerking

Nationale politie en 12 mbo-scholen tekenen voor unieke samenwerking
verpleegafdeling-web.jpg
8 dec 2016

Limburgse ziekenhuizen en ROC’s ontwikkelen mbo-topopleiding

Limburgse ziekenhuizen en ROC’s ontwikkelen mbo-topopleiding
xc.jpg
5 dec 2016

ROC Flevoland ziet een toename van techniek-studenten

ROC Flevoland ziet een toename van techniek-studenten
Techniek.jpg
29 nov 2016

De Technische, uniek mbo-samenwerkingsverband in duurzame energietechniek

De Technische, uniek mbo-samenwerkingsverband in duurzame energietechniek

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies