Platform Profiel Actueel

SBB: Tienduizenden leerbanen op de tocht door voor

SBB: Tienduizenden leerbanen op de tocht door voorgenomen bezuiniging

3 jul 2018 | Nieuws

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven maken zich grote zorgen over de dreigende uitkleding of afschaffing van de financiering van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg (bbl). Het kabinet denkt erover om nog meer te bezuinigen op de bbl, die de succesvolste route naar duurzame instroom op de arbeidsmarkt voor jongeren en volwassen is. Voor 2018 heeft het kabinet al een bezuiniging aangekondigd op de subsidie voor praktijkleren van zeven miljoen en nu wil ze daar blijkbaar nog verder op korten.

Dat zou desastreuze gevolgen hebben. Eén op de vijf leerbanen zal door extra bezuinigingen verdwijnen. Leerbedrijven geven aan dat zij dan maar liefst 40.000 leerbanen minder kunnen aanbieden. Na jaren van krimp was het aantal leerbanen juist door de inzet van beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen, onder meer door het door de overheid gesteunde leerbanenoffensief, weer aan het toenemen. Die groei wordt met een forse bezuiniging volledig teniet gedaan. Terwijl de leerbanen juist nu hard nodig zijn om de broodnodige vakmensen op te leiden en de tekorten op de arbeidsmarkt te bestrijden.

SBB waarschuwt dat het kabinet met de voorgenomen extra bezuiniging het leven van veel jongeren negatief kan beïnvloeden. “Voor bbl-studenten dreigt het gevaar dat ze geen leerbaan kunnen vinden voor hun opleiding. Scholen kunnen als gevolg hiervan de bbl opleidingen niet starten, terwijl de arbeidsmarkt sterke behoefte heeft aan deze opgeleide vakmensen. Een relatief klein bedrag van de subsidie voor het leerbedrijf, kan voor veel jongeren en volwassen een leven lang verschil maken”, zegt Ton Heerts, duovoorzitter van SBB.

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink (duovoorzitter SBB) ziet daarnaast de negatieve gevolgen voor het voor de economie zo belangrijke midden- en kleinbedrijf: “Door de bezuiniging zullen tienduizenden leerbanen verdwijnen, waarmee vooral het MKB hard wordt geraakt. Voor het MKB zijn de hoge begeleidingsinvesteringen niet op te brengen bij het wegvallen van de subsidie”.

SBB roept het kabinet op om niet nog verder op de subsidieregeling praktijkleren te bezuinigen en de geruchten daarover snel in de kiem te smoren.

 

 

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies