Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

55601.jpg

Samen opleidingen aanbieden voor mbo-scholen sterk vereenvoudigd

16 nov 2016 | Nieuws

Het wordt voor mbo-instellingen een stuk eenvoudiger om samen opleidingen aan te bieden. De ministerraad heeft daartoe op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met het wetsvoorstel Samenwerkingscollege.

Het kabinet wil voorkomen dat de daling van het aantal leerlingen waar het mbo de komende jaren mee te maken krijgt, leidt tot een afname van het opleidingsaanbod in de regio. Daarom wordt het voor mbo-instellingen mogelijk om opleidingen samen aan te bieden in de vorm van  samenwerkingscolleges. Bijkomend voordeel is dat mbo-scholen hiermee tevens hun kennis kunnen bundelen om bij te dragen aan innovatief beroepsonderwijs.

Het aantal mbo'ers ligt in 2030 naar verwachting dertien procent lager dan nu. Krimpregio's, zoals Zuid-Limburg en Oost-Groningen, worden waarschijnlijk geconfronteerd met een nog grotere daling van de leerlingenaantallen. Mbo-instellingen zullen zich daarom steeds vaker genoodzaakt zien om te zoeken naar  manieren om opleidingen in stand te houden en verschraling van het onderwijsaanbod tegen te gaan. Samen opleidingen aanbieden is hier een oplossing voor. De verwachting is dat dit voor met name dure, technische opleidingen een uitkomst kan bieden.

 
 

 
Meer over
 
ministerie_van_OCW.jpg
2 nov 2016

OCW: Brede aanpak voor gelijke kansen in het onderwijs

OCW: Brede aanpak voor gelijke kansen in het onderwijs

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies