Voor docentschap beroepsonderwijs in een rechtvaardige, veilige en circulaire samenleving

Ruim baan voor leraren - advies Onderwijsraad voor

Ruim baan voor leraren - advies Onderwijsraad voor zowel voldoende als goede leraren

31 okt 2018 | Nieuws

Woensdag 7 november van 10.00 tot 11.00 uur presenteert de Onderwijsraad zijn advies Ruim baan voor leraren aan de leden van de commissie onderwijs van de Tweede Kamer. Het advies is op verzoek van de Tweede Kamer geschreven. 

Over het advies

De toenemende lerarentekorten vormen een bron van zorg voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs. De Tweede Kamer heeft over dit onderwerp advies gevraagd aan de Onderwijsraad. Daarbij heeft de Tweede Kamer aangegeven dat de Onderwijsraad  bij dit advies ook de ontoereikende kwalificatiestructuur  (bekwaamheidseisen, bevoegdheden en functiestructuren)  dient te betrekken. In het advies Ruim baan voor leraren geeft de Onderwijsraad aan hoe een herziening van de opleidings- en arbeidsstructuur in het onderwijs op termijn kan bijdragen aan zowel voldoende als goede leraren. Het advies betreft leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ook de voorschoolse educatie is in het advies betrokken. De raad richt zich met dit strategische advies op de lange termijn en geeft een nieuw perspectief op het leraarschap.

Nadere informatie

De Onderwijsraad presenteert het advies  Ruim baan voor leraren op woensdag 7 november van 10.00 tot 11.00 uur aan de leden van de commissie onderwijs van de Tweede Kamer. Deze bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van de Tweede Kamer en is openbaar. Om 10.00 uur wordt het advies ook gepubliceerd op de website van de Onderwijsraad, www.onderwijsraad.nl.

foto: Pexels

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies