We zijn wat we delen© - Kennis & Informatie Online Platform Beroepsonderwijs

zorgpact.jpg

Regionaal Zorgpact: nieuwe zorg doet een groot beroep op het mbo

24 sep 2015 | Nieuws

Beroepsopleidingen zorg & welzijn zullen een stevige impuls krijgen door de Regionale initiatieven voor een Zorgpact. Het doel is te komen tot vakbekwaam personeel voor de nieuwe zorg. Op initiatief van Doekle Terpstra, daartoe aangesteld door de bewindspersonen van VWS en OCW, vormen overal in het land beroepsonderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten een zgn. Zorgpact. In Brabant, de regio Stedendriehoek en nu ook in het noorden van het land vinden partijen elkaar. Het motto is: Echte verandering wordt niet van bovenaf opgelegd, maar groeit van onderop. Dat geldt zeker voor de veranderingen in de zorg.

Samen willen ze onderzoeken hoe ze de arbeidsmarkt in de zorg kunnen verbeteren. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden en er gaat voorspelbaar veel veranderen de komende jaren. Zo veel, dat we wel kunnen spreken over nieuwe zorg. Die nieuwe zorg doet recht aan mensen en zet niet de ziekte of aandoening, maar het functioneren, de veerkracht en eigen regie van de burger centraal.

De veranderingen in zorg en welzijn volgen elkaar snel op. Samenwerken en snel acteren bij het opleiden van personeel is meer dan ooit nodig. In het noorden neemt het ZorgpleinNoord het voortouw in het Zorgpact en brengt bestaande netwerken, zoals het Zorginnovatieforum,  Centre of Expertise en NetwerkZON, bij elkaar. Het doel is te komen tot een actieagenda die ze op 2 december aan de bewindslieden van Volksgezondheid, Onderwijs en Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaan presenteren.

Het Zorgpact is een initiatief van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Uitgangspunt van het Zorgpact is een actiegerichte agenda voor de periode tot 2020 om de regionale samenwerking tussen overheid, zorg- en onderwijsinstellingen, de zogenaamde 3 O’s (triple helix) te versterken. Om dit te kunnen realiseren wordt er ruimte gegeven aan regionale initiatieven, van onder naar boven geagendeerd (dus geen landelijk opgelegde thema’s), bestaande initiatieven versterkt en actiegericht gewerkt. Volgens minister Bussemaker is het belangrijk dat scholen en zorginstellingen nauwer samenwerken om te kunnen inspelen op ontwikkelingen in de zorg: 'De wereld om ons heen verandert. De samenleving en de arbeidsmarkt van de toekomst zullen ongetwijfeld veel vragen van onze flexibiliteit, creativiteit en vermogen tot samenwerking. Dat geldt ook voor de zorg. Hoe zorgen we er voor dat zorgopleidingen jongeren nu optimaal voorbereiden op deze uitdagingen en zorgberoepen van de toekomst, zodat mensen die zorg nodig hebben daar straks van profiteren?'

bron: OCW, VWS, Zorgpact.nl

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies