Platform Profiel Actueel

diversity.jpg

Regering introduceert nationaal actieplan voor diversiteit en inclusie in wetenschap

12 sep 2020 | Nieuws

De regering lanceert een Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Minister Van Engelshoven van OCW spreekt over ´ambities en acties om een inclusieve, diverse en veilige leer- en werkomgeving te creëren´. Met dit actieplan zet het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs- en onderzoeksveld samen met de overheid een volgende stap op het gebied van diversiteit en inclusie. In totaal zetten 9 partijen dinsdag hun handtekening onder het plan.

Er komen dit jaar nieuwe streefcijfers voor het aantal vrouwelijke hoogleraren aan universiteiten voor 2025. De KNAW komt met een advies over preventie van ongewenst gedrag en intimidatie in het onderwijs en onderzoek. En NWO stelt vanaf 2021 €12,5 miljoen euro beschikbaar voor een impulsprogramma gericht op Nederlandse onderzoekers met een niet-westerse achtergrond en vluchtelingen.

Minister Van Engelshoven: ´´In een inclusieve organisatie kan iedereen volledig en op gelijke voet aan de organisatie en besluitvorming deelnemen. Ik vind het enorm belangrijk om een veilige leer- en werkomgeving te creëren, waarin iedereen zich thuis voelt en kan ontplooien. Het nationaal actieplan wil dit stimuleren. Bovendien wordt steeds duidelijker dat diversiteit een basisvoorwaarde is voor kwaliteit.´

Actieplan voor meer dan alleen wetenschap
Op de Europese Gender Summit van 2019 in Amsterdam kondigde minister Van Engelshoven aan met een actieplan te komen voor diversiteit in de wetenschap. Ook is de wens om in de volgende fase te verbreden naar het mbo en het hbo.

De vijf ambities voor 2025:

  • Diversiteit en inclusie beter verankeren, in bijvoorbeeld de beoordeling van onderzoeksvoorstellen en accreditaties.
  • Betere en bredere monitoring van diversiteit in het onderwijs en onderzoek, inclusief sociale veiligheid en inclusie.
  • Een awardsysteem instellen om beleid en financiering divers en inclusief te maken.
  • Diversiteitsplannen van instellingen bundelen en ondersteunen, zodat er meer samenwerking plaats kan vinden.
  • Een nationaal kenniscentrum voor diversiteit en inclusie oprichten. Dit kenniscentrum zal kennis en expertise ontwikkelen, bundelen en delen.

Adviescommissie
Een nationale adviescommissie onder voorzitterschap van prof. dr. Vinod Subramaniam, rector magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam, zal het ministerie van OCW en het onderwijs- en onderzoeksveld adviseren over het monitoren en behalen van de doelstellingen.

Dit actieplan is opgesteld in nauwe samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Vereniging van Universiteiten (VSNU), het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH), Expertise Centrum Diversiteit (ECHO) en het Landelijk Overleg Diversity Officers (LanDO). Het actieplan wordt tevens onderschreven door Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en PostdocNL.

Afbeelding± www.gov.uk

 
 

 
Meer over
 
Blog Burgerschap - Democratische beginselen leren
29 jun 2022

THEMA Democratisch burgerschap | Niemand uitsluiten-Niemand achterlaten

Lessen in burgerschap - Supermajority: actie voor de stem van vrouwen in VS

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies