Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

Het beroepsonderwijs is essentieel

Exclusief – FME: Voor onze leden is het beroepsonderwijs essentieel

22 nov 2018 | Nieuws

De Nederlandse technologische industrie speelt mee in de wereldtop. De technologische sector is nu bezig met de grote maatschappelijke vragen van vandaag en morgen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, energie, wonen en voedselvoorziening. Zij is de groeimotor van de toekomst. Maar die blijft alleen draaien als er nu en straks voldoende gekwalificeerd personeel is. Zonder gekwalificeerd personeel bijvoorbeeld geen energietransitie. De leden van FME (ondernemersorganisatie voor de technologische industrie) vinden onderwijs daarom een essentieel thema.

Als maatschappij moeten we dringend investeren in opleiden en het up-to-date houden van mensen. FME wil samen met het onderwijs, bedrijven, overheid en vakbonden bouwen aan de ontwikkeling van technisch talent en duurzaam innovatief onderwijs. FME heeft daarom een onderwijsvisie geschreven: De leerling van de toekomst zijn wij allemaal.

Leven lang Ontwikkelen

Nieuwe technologieën, robotisering en digitalisering veranderen de samenleving en bedrijfs- en productieprocessen ingrijpend in alle sectoren. Voor de technologische sector moeten we binnen een paar jaar 120.000 nieuwe vakkundige technische mensen opleiden. Daarnaast moeten we, binnen datzelfde tijdsbestek, een half miljoen mensen, namelijk íedereen in de technologische industrie, bijscholen.

Mensen moeten zich permanent en intensief ontwikkelen gedurende hun hele werkzame leven. De vaardigheden en competenties die nodig zijn, veranderen steeds sneller. In Nederland is de human capital cycle nu ongeveer 25 jaar. Dat betekent dat het ongeveer 25 jaar duurt voordat de kennis die iemand heeft, achterhaald is. McKinsey voorspelt dat kennis in 2030 al in 10 jaar achterhaald zal zijn.

Als FME vinden we daarom dat het beroepsonderwijs niet meer alleen gericht zijn op één generatie, maar zal de hele beroepsbevolking moeten bedienen. Omdat te kunnen doen, zijn er grote veranderingen in het onderwijssysteem nodig.

Onze visie

Wij verwachten dat we in de toekomst gaan naar één geïntegreerd, open leersysteem. Leren en werken zullen via gezamenlijke regionale platforms van onderwijs, bedrijven en overheid vloeiend in elkaar overlopen. De strikte scheiding tussen school en werk, en tussen bekostigd onderwijs en private trainingen, valt weg. Mensen blijven zich permanent en intensief ontwikkelen gedurende hun hele werkzame leven. En onderwijsinstellingen ondersteunen dat: formeel leren verplaatst zich van klaslokalen naar hybride leerplekken. Bijvoorbeeld in satellietlokalen van een school binnen een (groot) bedrijf, op bedrijfstakscholen, of direct op de werkplek. De docent van de toekomst faciliteert en organiseert een continu leerproces, in een open systeem waar de hele regio in participeert.

Wat gaan wij doen?

Uiteraard nemen wij onze verantwoordelijkheid om te komen tot duurzaam technologisch onderwijs. Het Nederlandse bedrijfsleven investeert al heel veel in het mbo-onderwijs. De laatste OESO-cijfers geven aan dat bedrijven zo’n 40% van de kosten van het onderwijs voor hun rekening nemen, vergeleken met maar 14% in de andere OESO-landen. Helaas leidt het nog niet tot het opleiden van voldoende technici: In Nederland worden half zoveel technici opgeleid in het mbo als in andere OESO-landen en twee keer zoveel studenten zorg en welzijn. (https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2018/netherlands_eag-2018-59-en#page3)

In onze onderwijsvisie gaan wij in op wat ervoor nodig is om wel voldoende technici en een systeem van leven lang ontwikkelen te realiseren en wat wij daaraan kunnen bijdragen. We gaan het imago van de technologische sector versterken, zodat de goed opgeleide beroepsbevolking in een nóg aantrekkelijker sector werkt. Ook gaan wij aan de slag om een dynamische leercultuur in onze bedrijven te creëren en voldoende mensen mobiliseren om het leren te begeleiden.

Wat kunt u doen als docent of leidinggevende in het onderwijs?

U kunt uw leerlingen laten zien hoe leuk techniekonderwijs is. Het beeld bestaat nog bij veel docenten en studenten dat het vies en zwaar werk is. Werken in de techniek is echter veel meer high tech geworden. Automatisering, robotisering en artificial intelligence maken het werk steeds interessanter. Met techniek kun je alle kanten op!

Maar ook in de niet-technische beroepen, zoals de retail, zorg en communicatie wordt techniek steeds belangrijker. Zorg dat uw leerlingen op de hoogte zijn van wat er in de bedrijven gebeurt die vooroplopen en wat de kansen zijn met techniek in de beroepen die zij gaan uitoefenen. Denk ook eens aan de keuzedelen die er zijn in de techniek. Juist ook voor de zorg en “groene” beroepen.

Veel van onze bedrijven verzorgen graag rondleidingen voor u en uw studenten, willen gastlessen geven, bieden docentstages en staan open voor intensieve samenwerking. Op veel plekken in het land gebeurt dat gelukkig al.

Alleen als alleen als de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven de handen ineenslaan, kunnen we de uitdaging van een leven lang ontwikkelen aangaan en Nederland tech-wijs maken. Wij hebben er zin in. Doet u mee?

 

Tekst: Hanneke Ackermann

De auteur is programmamanager Onderwijs bij FME

 

 

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies