Platform Profielactueel - beroepsonderwijs, burgerschap en (sociale) duurzaamheid

Prinsjesdag

Prinsjesdag: kritiek op regeringsbeleid voor kansgelijkheid in het onderwijs

18 sep 2016 | Nieuws

Nederland heeft de laatste jaren weer vaste grond onder de voeten gekregen. De financieel-economische crisis ligt achter ons. Er komt extra geld voor het onderwijs. De tegemoetkoming voor specifieke schoolkosten in het mbo, bijvoorbeeld voor werkkleding, gereedschap en software, gaat omhoog. Aldus Koning Willem-Alexander bij de opening van het nieuwe werkjaar van het parlement. In de Troonrede vertelde de Koning dat de Nederlandse economie sinds enkele jaren bestendig groeit. De verwachte groei voor 2017 komt, ondanks de brexit, uit op 1,7 procent. Met een impuls van 200 miljoen euro wordt voor jonge ouders de drempel verlaagd om gebruik te maken van de kinderopvang, waardoor het gemakkelijker wordt om werk en gezin te combineren. Het is belangrijk dat kinderen die dreigen op te groeien in armoede deel kunnen nemen aan schoolreisjes, lid kunnen worden van een sportclub en de mogelijkheid krijgen op muziekles te gaan. Daarvoor komt 100 miljoen euro beschikbaar.

Handen ineen voor kansengelijkheid

Kansengelijkheid is een speerpunt geworden. Onderwijssectoren en bedrijfsleven hebben een initiatief genomen om bij te dragen aan kansengelijkheid voor alle kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Dit schrijft de MBO Raad in een gezamenlijke brief met de andere onderwijssectorraden, VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker. Volgens de ondertekenaars is onderwijs bij uitstek een geschikte manier om ongelijkheid tegen te gaan. Recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau en de Onderwijsinspectie toont dat niet iedereen in de maatschappij in gelijke mate profiteert van de kansen die het onderwijs biedt. De vier onderwijssectoren en de werkgevers delen de zorgen van de minister en staatssecretaris over dit probleem. In de brief geven zij aan met welke maatregelen het onderwijs en bedrijfsleven een bijdrage aan een oplossing willen leveren, gericht op een consistent, meerjarig beleid op regionaal en lokaal niveau.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft kritiek op het beleid. Of beter gezegd het ontbreken van voldoende beleid. Uit de rijksbegroting blijkt volgens de LSVb dat de regering geen structurele maatregelen neemt om de negatieve effecten van het leenstelsel te compenseren. Jarmo Berkhout, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb): ‘De koning pleitte in de troonrede voor gelijke kansen in het onderwijs. Wat betreft het hoger onderwijs blijken dit loze woorden. Een paar lapmaatregelen vlak voor de verkiezingen zijn niet genoeg.’

De regering investeert wel in de top van het hoger onderwijs. Zo komt er extra geld vrij voor onder andere talentprogramma’s. Het geld voor het leenstelsel komt zo volgens de LSVb terecht bij een beperkte groep. Jarmo Berkhout: ‘Uitdagend onderwijs lijkt een toverwoord voor de regering. De werkelijke uitdaging ligt voor grote groepen studenten echter op het financiële vlak. Er moet veel meer gebeuren om studenten met minder kansen te compenseren.’

Het afgelopen jaar is gebleken dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs onder druk staat. Studenten die het financieel zwaarder hebben, bijvoorbeeld studenten uit gezinnen met een lagere sociaal-economische status, studeren minder vaak. Bovendien hebben studenten niet meer de financiële mogelijkheden om op kamers te gaan. De rijksbegroting was een kans voor de minister om deze onwenselijke effecten van het leenstelsel te herstellen, maar dat is niet gebeurd. Berkhout: ‘De tweedeling in het onderwijs wordt zodoende nog groter. Her en der wat reparaties uitvoeren zet niet genoeg zoden aan de dijk.’ De LSVb roept de Tweede Kamer op om tijdens de Algemene Beschouwingen de toegankelijkheid alsnog te repareren.

Foto (MBO Raad) van studenten van het Friesland College (Maartje Roos)

 
 

 
Meer over
 
School-2705.jpg
15 sep 2016

SP en D66 willen in po klassen met maximaal 23 leerlingen

SP en D66 willen in po klassen met maximaal 23 leerlingen
studenten.jpg
14 sep 2016

Eerstejaarsstudenten blijven massaal thuis wonen

Eerstejaarsstudenten blijven massaal thuis wonen

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies