Platform Profiel Actueel

Practor Koen Vos over practoraat ‘Mbo als werkplaa

Practor Koen Vos over practoraat ‘Mbo als werkplaats voor brede vorming’

2 okt 2018 | Nieuws

Met de start van het practoraat ‘Mbo als werkplaats voor brede vorming’ op 3 oktober jl zet ROC Friese Poort stevig in op de persoonsvorming van haar studenten. Het is het eerste mbo-practoraat in Friesland en Flevoland. ‘Samen met studenten zoeken we naar de manier waarop zij hun leven vorm willen geven.’ zegt practor Koen Vos.

‘We willen studenten wendbaar en weerbaar maken. Het werkveld is constant in beweging en onderhevig aan sterke veranderingen. Om die ontwikkelingen voor te zijn, moeten bedrijven, het onderwijs en studenten in staat zijn mee te bewegen met die ontwikkelingen. Maar bieden wij onze nieuwe generatie studenten nog wel wat ze nodig hebben om zelfbewust te kunnen participeren in de huidige maatschappij? En leiden we in het beroepsonderwijs alleen studenten op die zich flexibel kunnen aanpassen aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Of geven wij ze ook tools en inzicht, zodat ze om kunnen gaan met ontwikkelingen die vraagtekens oproepen? Deze vragen vormen de basis van het vierjarige onderzoekstraject van het practoraat ‘MBO als werkplaats voor brede vorming’.

Practoraat

Het practoraat is een expertisecentrum gericht op het delen van kennis en ervaring, met als uiteindelijke doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het practoraat onderzoekt en verkent de waarde van brede vorming binnen het mbo en experimenteert met werkvormen binnen het onderwijs. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onderzoekscentrum ECBO, het werkveld, studenten en docenten.

Practor

Practor Koen Vos heeft een brede ervaring en kennis op het gebied van onderwijs, kunst, religie en filosofie. Na de pedagogische academie studeerde hij enkele jaren theologie, gevolgd door een voortgezette opleiding agogiek en supervisiekunde. Hij werkte de afgelopen jaren als opleidingsmanager in het Sociaal Agogisch domein. De laatste jaren neemt hij deel aan werksessies ‘Werk en Reflectie’ over de betekenis van het werk van Emmanuel Levinas voor management en organisatie en heeft hij zich actief verdiept in vormen van lateraal denken.

Naast zijn werk als manager, was hij projectleider Quadrivum, consultant bij een instelling voor mensen met een handicap, supervisor, teamtrainer en (mede-) auteur van de methode Routeplanner. Met Klarien Winkelmolen schreef hij een op 21e-eeuwse vaardigheden gebaseerde leergang Maatschappelijke Zorg. Hij bedacht op basis van het werk van Roman Krznaric de grondtonen voor het empathieavontuur YAGO, dat in samenwerking met locatietheater Prins te Paard is uitgegroeid tot een begrip. Hij maakt deel uit van de Kenniskring Innovatiemanagers en is als extern examinator betrokken bij MLI-opleidingen. Hij is een van de initiatiefnemers van het Netwerk Bildung mbo en is de afgelopen twee jaar als gastcurator betrokken bij het ‘Pop-up innovatiehuis te Steenwijk.

Als lid van de Commissie beeldende kunst adviseerde Koen Vos 14 jaar op het gebied van kunst in de openbare ruimte. Als redacteur en samensteller was hij verantwoordelijk voor de productie van verschillende boeken over beeldhouwkunst. En met zijn dochter produceerde hij een film over toneel- en theatermaskers van de beeldhouwer Hildo Krop. Als mede-initiatiefnemer en bestuurslid was hij jarenlang betrokken bij ‘Instituut Collectie Krop’. Hij was zelf actief als beeldhouwer in de jaren ‘90. Het oorlogsmonument te Kamperzeedijk is onder andere van zijn hand.

Zijn ervaring en kennis op de gebieden kunst, filosofie en religie gaat hij als practor inzetten voor de (door-) ontwikkeling van brede vorming binnen ROC Friese Poort. Het onderzoek van het practoraat is praktijkgericht en wordt in co-creatie met ECBO onder leiding van dr. Pieter Baay uitgevoerd.

Bieden wij onze nieuwe generatie studenten nog wel wat ze nodig hebben om zelfbewust te kunnen participeren in de huidige maatschappij? Leiden we in het beroepsonderwijs alleen studenten op die zich flexibel kunnen aanpassen aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Of geven wij studenten ook tools en inzicht om weerstand te kunnen bieden aan ontwikkelingen die vraagtekens oproepen? Deze vragen vormen de basis van het vierjarige onderzoekstraject van het practoraat ‘MBO als werkplaats voor brede vorming’. Het practoraat reflecteert op de vraag ‘In welke wereld geven wij beroepsonderwijs?’ en zoekt samen met studenten naar de wijze waarop zij hun leven zelf vorm willen geven. 

Lees ook het interview in Trouw, klik hier

 

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies