Platform Profiel Actueel

AI.jpg

CBS: Toepassing van AI door overheid gaat toenemen - Webinar 29 okt 2020

24 okt 2020 | Nieuws

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voorspelt dat de komende jaren Artificiële Intelligentie (AI) door overheidsorganisaties (Rijk, decentraal en uitvoeringsorganisaties) meer en meer zal worden ingezet bij het aanpakken van grote maatschappelijke opgaven, zoals bij armoedebeleid, de stikstofcrisis, de energietransitie of het tegengaan van ondermijning. Het CBS is actief betrokken bij deze ontwikkeling.

Nederlandse AI Coalitie
AI is geen doel op zichzelf, maar een krachtig middel om de internationale concurrentiepositie te kunnen behouden en uitbouwen en economische en maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Om dit te realiseren en om de Nederlandse AI-activiteiten te stimuleren, is de Nederlandse AI Coalitie opgezet (NL AIC). De NL AIC is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties zich inzetten om AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en AI-initiatieven in Nederland met elkaar te verbinden.

Mensgerichte ontwikkeling
Sinds de start van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) is Emile Aarts (professor Computer Science, Universiteit Tilburg) betrokken als voorzitter van de werkgroep Maatschappelijke Acceptatie en Inclusie. Hij zegt op de website van nlaic.com: ‘Eén van de grote uitdagingen van dit thema is het benutten van de mogelijkheden van AI, zonder afbreuk te doen aan onze publieke waarden en grondrechten. Emile: “De werkgroep richt zich op Mensgerichte AI door de bewustwording te verhogen. We brengen relevante inzichten in kaart voor kansen en knelpunten, formuleren ze, delen ze en dragen ze uit naar alle belanghebbenden. Vervolgens komen we met oplossingen voor de kansen van maatschappelijke toepassing van AI.’

Wilt u meedenken over de rol van AI in ons dagelijks leven en onze maatschappij? Meld u aan voor het webinar Mensgerichte Artificiele Intelligentie op 29 oktober 2020.

CBS en AI
Het CBS ontwikkelt, als onderdeel van haar publicaties over de digitale economie, statistiek hoe en waar AI wordt toegepast in - en ontwikkeld wordt door - het bedrijfsleven. Daarbij wordt ook in beeld gebracht waar in de economie nog kansen liggen voor AI-toepassing en -ontwikkeling. Maar het CBS gebruikt ook zelf AI om statistieken te maken. Met name bij het verwerken van nieuwe (big) databronnen wordt steeds meer gebruik gemaakt van deze technieken en heeft het CBS inmiddels veel ervaring opgedaan. Voorbeelden kunnen worden gevonden op de innovatie site.

Eerlijke data en eerlijke algoritmes
Data staan altijd aan de basis van AI; algoritmes moeten immers getraind worden met data. Om een eerlijk algoritme te krijgen moet de trainingsdata representatief zijn. Het algoritme weerspiegelt de patronen in de data en het is daarom essentieel er voor te zorgen dat de data eerlijk zijn. Met de data die het CBS in huis heeft kan daar meer inzicht in worden verkregen. Dit illustreert hoe het CBS kan bijdragen aan het toepassen van eerlijke algoritmes door de overheid. Daarbij is het voor de maatschappelijke acceptatie van het gebruik van AI door overheden wezenlijk dat algoritmes transparant zijn en uitlegbaar. Dat geldt ook voor de algoritmes die het CBS gebruikt en het CBS heeft inmiddels veel ervaring hoe dat te doen. Met deze kennis en positie kan het CBS een belangrijke rol spelen in het AI-domein en participeert het ook actief in de Nederlandse AI-coalitie.

Privacy staat centraal
Privacy staat in het werk van het CBS altijd centraal. De samenleving vertrouwt het CBS met haar data omdat er vertrouwen is in de wijze waarop er mee wordt omgegaan. Het CBS voldoet aantoonbaar (Link naar aan alle wetgeving en zet zich actief in om toegang tot en gebruik van data tot het hoognodige te beperken. Om die reden doet het CBS, in samenwerking met onder andere TNO en verschillende universiteiten, actief onderzoek naar de mogelijkheden van geavanceerde privacy borgende technieken (Privacy Preserving Techniques).

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies