Platform Profiel Actueel

Positie studenten in het mbo moet beter

10 jul 2012 | Nieuws

Alle scholen in het mbo moeten een studentenraad hebben en alle scholen in het mbo moeten een deugdelijke klachtenregeling hebben. Dat is nu nog niet altijd het geval en dat is volgens minister Van Bijsterveldt niet acceptabel. Dat staat in een brief over de positie van studenten in het mbo die de minister naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

Van Bijsterveldt: ‘Ik heb mij de afgelopen jaren sterk gemaakt voor een stevige positie van studenten in het mbo. Dat is hun recht. En: voor kwalitatief goed onderwijs is effectieve inspraak door studenten onontbeerlijk. Verstandige scholen weten dat en doen hier hun voordeel mee. Er zijn helaas nog steeds teveel mbo-instellingen die geen studentenraad hebben of geen goede afhandelingprocedure voor klachten. Ik ga deze scholen nu dwingen om hier óók werk van te maken.’

 

Klachtenbehandeling
Uit nieuw onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat 75% van de instellingen een klachtenprocedure hebben op hun website. Iets meer dan de helft van de mbo-instellingen die over een klachtenregeling beschikt, kent echter geen interne klachtencommissie. De minister vindt dat alle studenten met klachten binnen hun instelling terecht moeten kunnen en dat deze zorgvuldig worden behandeld. In 2009 vroeg de minister mbo-instellingen om een met een goede regeling te komen. Teveel instellingen blijven achter. De minister ziet zich nu genoodzaakt een wetsvoorstel in te dienen dat dit regelt.

 

Ombudslijn MBO verlengd
In 2009 stelde Van Bijsterveldt als noodoplossing een Ombudslijn in waartoe mbo-studenten zich konden richten die niet met hun klacht binnen de eigen onderwijsinstelling terecht konden. Een evaluatie van deze lijn is vandaag naar de Kamer gestuurd. Wettelijke verankering van de klachtenregeling kan nog enkele jaren duren. MBO Diensten neemt de Ombudslijn tot die tijd voor zijn rekening, te beginnen in september.

 

Studentenraad
Het instellen van een studentenraad is noodzakelijk om van de medezeggenschap van studenten serieus werk te maken. Dit recht van studenten is in 2010 wettelijk vastgelegd. Instellingen hadden tot maart 2011 de tijd om hier uitvoering aan te geven. Uit gegevens van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) blijkt dat dit lang niet overal is gebeurd. Minister Van Bijsterveldt heeft de mbo-instellingen nu verzocht uiterlijk 1 november een studentenraad te installeren. Ze doet de scholen een handreiking om hen hierbij op weg te helpen. Scholen die in gebreke blijven, worden door de Inspectie aangesproken en in het uiterste geval gekort op hun bekostiging.

 

Jongeren actief betrekken
Onderzoek van het JOB laat zien dat studenten minder graag in een studentenraad zitting willen nemen dan enkele jaren geleden. Minister Van Bijsterveldt is ervan overtuigd dat jongeren graag willen meedenken met de school, maar terugschrikken omdat ze denken dat ze toch niet gehoord worden of alleen eindeloze stapels papier door moeten worstelen. Ze roept schoolbesturen op om hun studenten te enthousiasmeren voor medezeggenschap en te laten zien dat hun mening ertoe doet.

 

Schoolkosten
Minister Van Bijsterveldt heeft in mei een leidraad opgesteld over schoolkosten en vrijwillige bijdragen in het middelbaar beroepsonderwijs. De laatste jaren ontstond in toenemende mate onduidelijkheid over de kosten die een mbo-instelling studenten in rekening mag brengen, naast het les- en cursusgeld. Het JOB had zijn beklag gedaan over onderwijsinstellingen die volgens hen onterecht kosten in rekening brengen. De Inspectie van het Onderwijs heeft deze klachten onderzocht. Ze heeft vastgesteld dat scholen niet altijd terecht schoolkosten verplicht hebben gesteld.

 

Bron: Rijksoverheid.nl

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies