Platform Profielactueel - beroepsonderwijs, burgerschap en (sociale) duurzaamheid

Planbureaus aan Rutte: Benut positieve effecten va

Planbureaus aan Rutte: Benut positieve effecten van de coronacrisis in herstelbeleid

14 jun 2020 | Nieuws

Drie Nederlandse vooraanstaande planbureaus hebben het kabinet een advies gegeven voor een herstelbeleid uit de coronacrisis. Ze adviseren de brede welvaart als uitgangspunt voor dit beleid te nemen. En ze wijzen er met nadruk op dat de crisis kansen biedt om reeds in gang gezette veranderingen te versnellen, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt of in de zorg, het onderwijs en ten aanzien van meer duurzaamheid. Positieve effecten van de coronacrisis als schonere lucht, een stillere leefomgeving, digitaal werken, verminderde drukte en de herwaardering van publieke diensten geven ook een doorkijk naar mogelijke alternatieven. Dit schrijven het Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een briefadvies aan het kabinet. De planbureaus adviseren na te gaan waar synergiekansen benut kunnen worden. Bijvoorbeeld door te kiezen voor herstelmaatregelen die niet alleen bijdragen aan gezondheid, maar ook aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Lees ook: Natuur komt bij in coronatijd - EU wil 91 miljard per jaar voor duurzaamheidsbeleid
– klik hier

Breed herstelbeleid
Ten aanzien van het breed herstelbeleid zijn de gezondheid en economie belangrijk, maar ook andere zaken die mensen belangrijk vinden: onderwijs, veiligheid, de toegankelijkheid van voorzieningen, de kwaliteit van onze leefomgeving en sociale gelijkheid. Het is belangrijk juist nu vanuit het oogpunt van brede welvaart over oplossingen na te denken om te voorkomen dat economische sectoren, bevolkingsgroepen of de realisatie van gestelde klimaatdoelen op achterstand raken.

Kwetsbare groepen
Net als de tijdelijke werkgroep Sociale Impact voor Kwetsbare Groepen en de Denktank Coronacrisis wijzen de planbureaus op het belang van het beschermen van kwetsbare groepen en sectoren in onze samenleving. Ze benoemen de kwetsbaarheid van zzp-ers en van werknemers zonder vaste aanstelling en werkenden in sectoren die door corona in moeilijkheden zijn gekomen en waar herstel voorlopig niet te verwachten is. Ook is extra aandacht nodig voor herstel van ondersteuning in het sociaal domein, mensen met een kwetsbare mentale gezondheid, mogelijke leerachterstanden bij jongeren en problemen in de asielketen.

Binnenkort volgt een tweede advies van SCP, CPB en PBL aan het kabinet over het gebruik van het OV en de schaarse ruimte. Net als bij het eerste advies levert het RIVM input aan vanuit zijn specifieke expertise.

Voor meer informatie en beleidspunten over dit beleid, klik hier

Foto: Unsplash - Pop & Zebra

 

 
 

 
Meer over
 
racism protest x.jpg
3 jul 2020

Corona&Ongelijkheid – Oproep voor herdenking van 150 jaar einde slavernij in 2023

Corona&Ongelijkheid – Oproep voor herdenking van 150 jaar einde slavernij in 2023
Lessen in burgerschap - hoe democratieën (dis)func
25 jun 2020

Lessen in burgerschap - hoe democratieën (dis)functioneren in tijden van een pandemie

Lessen in burgerschap - hoe democratieën functioneren in tijden van een pandemie

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies