Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame en menswaardige samenleving

Ouders willen invloed op het aanbod in de mbo-schoolkantine

9 feb 2014 | Nieuws

Ruim twee derde van de ouders van mbo- en vo-leerlingen vindt dat scholen en ouders samen moeten werken aan een gezond aanbod in de kantine en automaten. Een op de twee ouders wil zelf meehelpen. Dit blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van het Voedingscentrum.

 

65% van de ouders geeft aan dat ze graag meedenken met de school over het gezonder maken van het aanbod. Vaders geven net iets vaker aan dat ze willen praten met de schoolleiding; over het schoolbeleid of door overleg met de ouderraad. Op dit moment heeft nog maar 26% van de ouders het idee dat ze invloed hebben op het aanbod op school. Het ziet er dus naar uit dat scholen veel meer hulp van ouders kunnen krijgen dan ze tot nu toe vragen.

 

Wie is verantwoordelijk voor wat een kind op school eet? Het kind zelf, de school of de ouders? We legden deze vragen voor aan 1.323 ouders. Uit de resultaten blijkt dat zij al die drie partijen in grote mate (mede)verantwoordelijk vinden. 31% ziet zichzelf als hoofdverantwoordelijke, 27% wijst naar de school en 21% vindt dat volledig aan het kind zelf. Met name ouders van kinderen op het vo wijzen vaker naar de school als medeverantwoordelijke (61% tegenover 52% van mbo-ouders).

 

De respondenten (36%) geven aan dat ze graag in gesprek willen met de school hierover en dat de school vaker zou kunnen overleggen met de ouderraad over het aanbod. 38% wil graag samen met de schoolleiding zorgen voor beleid rondom gezond eten en drinken op school. 17% geeft aan dat ze er met andere ouders in gesprek willen, zodat ze samen invloed hebben op het aanbod en 7% zegt te willen meedraaien in het schoolkantineteam.

 

De Gezonde Schoolkantine is een initiatief van het Voedingscentrum, met als doel een gezonder voedingsaanbod op vo- en mbo-scholen. In 2015 wil de overheid dat alle schoolkantines gezond zijn. Een gezonde schoolkantine bestaat voor minimaal 75% uit lekkere en gezonde producten uit de Schijf van Vijf (zoals fruit, broodjes, salades) en maximaal 25% extra’s (snoep, snacks, koek). Scholen kunnen zelf de Schoolkantine Brigade inschakelen voor gratis advies op maat.

 

www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine

 
 

 
Meer over
 
Unsplash
16 jul 2015

CBS: Werkende ouders zijn positiever over het welzijn van hun kind

CBS: Werkende ouders zijn positiever over het welzijn van hun kind

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies