Platform Profielactueel
Oogst.jpg

Oogst van morgen - voor een duurzaam landbouw- en voedselsysteem

5 aug 2020 | Nieuws

Hét leiderschapsnetwerk voor een duurzaam landbouw- en voedselsysteem – dat is ‘Voor de oogst van morgen’, een leiderschapsnetwerk dat personen en organisaties verbindt die leiderschap nemen in de verduurzaming van het landbouw- en voedselsysteem en gezamenlijk de evenwichtige transitie daarvan versterken en versnellen.

Er zijn tal van initiatieven die erop zijn gericht om het Nederlandse landbouw- en voedselsysteem duurzamer te maken. Het zijn veelbelovende nieuwe vormen van natuur-inclusieve landbouw, nieuwe businessmodellen, initiatieven om de keten te verkorten, en nog veel meer. Sommige initiatieven zijn al langer actief, terwijl andere nieuw zijn en weer andere het uiteindelijk niet hebben gehaald. Werken aan de transitie van het landbouw- en voedselsysteem is een mooie taak, maar ook uitdagend en soms simpelweg frustrerend.

Transitie begint bij individueel en collectief leiderschap

Volgens de organisatie van ‘Voor de oogst van morgen’ begint transitie bij individueel en collectief leiderschap. Transitie moet gedragen worden door samenwerking in een netwerk van actiegerichte veranderaars en krijgt concreet vorm door actief samen te werken in gebiedsgerichte transitie-experimenten.

Wie binnen het landbouw- en voedselsysteem werkt, herkent dat ongetwijfeld. Immers, het is een systeem. Het heeft dus veel verschillende onderdelen. Het heeft financiële kaders, een snel veranderend beleids- en regelgevend kader en een groot aantal verschillende soorten spelers. Deze spelers hebben elk een specifieke taak en specialisme en meestal ook een eigen taal. Iedereen heeft de allerbeste intenties, maar loopt uiteindelijk tegen de grenzen van de eigen mogelijkheden en invloed op.

Binnen het landbouw- en voedselsysteem werken aan het systeem zelf, vraagt dan ook om nieuwe kennis en vaardigheden, om andere manieren om met elkaar samen te werken en om een levend netwerk dat relaties en projecten voortzet en uitbouwt.

En daarom zijn de initiatiefnemers ‘Voor de oogst van morgen’ begonnen: een leiderschapsnetwerk voor transitie-in-actie. Een netwerk waarin deelnemers samen durven dromen, denken en vooral doen. Een netwerk waarin het hele systeem vertegenwoordigd is en die evenwichtige transitie naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem versterkt en versnelt.

Theory U
Het lab werkt aan de hand van Theory U. Dit is een model dat helpt om sturing te geven aan het oplossen van complexe vraagstukken, door middel van het loskomen van traditionele denkpatronen. In het veranderingsproces volg je de vorm van de letter U. Eerst ga je de diepte in en maak je een innerlijke reis, om vervolgens met de opgedane inzichten stap voor stap over te gaan tot actie. Dit proces kent zeven fasen.

Dit betekent dat deelnemers aan het lab allereerst onderzoeken wat er in het systeem speelt. Samen maken ze leerreizen, organiseren workshops en praten met veel verschillende mensen. Pas daarna gaan ze aan de slag. Samen bedenken ze vervolgens realistische ideeën en oplossingen, die deelnemers vervolgens in het veld testen en uitwerken. Deze concepten noemen ze prototypes of transitie-experimenten.

Voor meer informatie ga hier naar de website Oogt van morgen.
Foto OvM: Een beeld van de deelnemers van de Oogst bij een driedaagse aftrap van het leiderschapsproces

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies