Onafhankelijk instituut voor nieuws, kennis en marktadvies in het beroepsonderwijs!

Vakblad Profiel maart

Onderwijsteams centraal in de maarteditie van mbo-Vakblad Profiel

16 mrt 2017 | Nieuws

Onderwijsteams en hun werkzaamheden in het mbo zijn het thema van Vakblad Profiel in maart. De editie verscheen 9 maart a.s.

Enkele onderwerpen uit deze uitgave:

- Eind oktober lanceerde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Gelijke Kansen Alliantie (GKA), een verbond van scholen, ouders, gemeenten, bedrijven en de vele instellingen die bij jongeren zijn betrokken. Met als belangrijkste doel: van het onderwijs weer een emancipatiemotor maken. Kinderen uit kansarme gezinnen hebben nu vaak een minder voorspoedige schoolloopbaan dan kinderen uit een kansrijk milieu. Juist het mbo kan helpen de verschillen op te heffen. Profiel sprak hierover met beleidsmakers op het departement. Bas Derks, programmadirecteur Gelijke Kansen en plaatsvervangend directeur mbo op het ministerie van OCW gaat in op de beleidsachtergrond en Monaim Benrida, projectleider van de Gelijke Kansen Alliantie schetst de praktische uitwerking.

- Ellen Klatter, lector Versterking Beroepsonderwijs en lector Studiesucces bij het Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam, schrijft over docenten en  hun pedagogische opdracht. In het middelbaar beroepsonderwijs worden jongeren opgeleid tot vakbekwame en (zelf-) verantwoordelijke beroepsbeoefenaars. Dat maakt het onderwijs tot een complex gebeuren, hetgeen een sterk pedagogische aanpak behoeft (Klatter, 2015). De vraag die in het onderzoekstraject Pedagogical Empowerment centraal stond was: hoe brengen mbo-docenten de complexe pedagogische opdracht waarvoor ze staan, in de praktijk?

- Coen Free, algemeen directeur Koning Willem I College van 1990-2013 en voorzitter Consortium voor Innovatie 1992-2017 schreef in  het Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, NTOR,een essay over professionele onderwijsteams in een veranderend tijdsgewricht. We beleven geen tijdperk van verandering, maar de verandering van een tijdperk. De  voortschrijdende technologie beïnvloedt op ingrijpende wijze onze wereld. In rap tempo ontstaat er een nieuwe sociale en economische werkelijkheid. Je hoeft geen groot visionair te zijn om te voorspellen  dat het onderwijslandschap er over twintig jaar heel anders uit zal zien. En wat betreft het Nederlandse onderwijs is dat maar goed ook. Het essay is met toestemming overgenomen uit het Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, NTOR.

Voor de volledige inhoudsopgave van de maarteditie van Vakblad Profiel

, klik hier

 
 

 
Meer over
 
kennispact_770x300.jpg
21 mrt 2017

Kennispact 3.0 werkt in Brabant aan toekomstige mbo-opleidingen

Kennispact 3.0 werkt in Brabant aan toekomstige mbo-opleidingen
06-07-08-09--_91A0214.jpg
19 mrt 2017

Gelijke Kansen Alliantie (GKA) - het onderwijs als emancipatiemotor

Gelijke Kansen Alliantie (GKA) - het onderwijs als emancipatiemotor
BVMBO_MBOManifest_FlyerA4_print_def-1.jpg
18 mrt 2017

BVMBO Manifest: Zeven speerpunten voor het mooist denkbare beroepsonderwijs

BVMBO Manifest: Zeven speerpunten voor het mooist denkbare beroepsonderwijs
looi_nieuwhofstr-17-1-001.jpg
7 mrt 2017

Werkgelegenheid is het sterkst gestegen in beroepen die hoog scoren op autonomie

Werkgelegenheid is het sterkst gestegen in beroepen die hoog scoren op autonomie