Platform Profiel Actueel

Onderwijsraad: leraar heeft ruimte nodig

Onderwijsraad: leraar heeft ruimte nodig, vrij van welke invloed ook

3 okt 2016 | Nieuws

Het beleid dat de positie van de leraar moet versterken, richt zich te veel op de individuele leraar en er is een neiging om te veel van bovenaf op te leggen. Om de leraar meer zeggenschap te geven over het onderwijs dat hij geeft, moet de samenwerking in en met lerarenteams verbeteren. Dit stelt de Onderwijsraad in het advies Een ander perspectief op professionele ruimte in het onderwijs, dat is gepresenteerd aan de Tweede Kamer. 

Leraren vinden nog steeds dat de werkdruk in hun beroep te hoog is en dat ze te weinig zeggenschap hebben over hun werk. Het huidige overheidsbeleid gericht op het verbeteren van ‘professionele ruimte’ is te eenzijdig en helpt onvoldoende. De professionele kwaliteit en expertise van leraren scheppen én vereisen een ruimte die vrij is van invloed van de overheid en ook tot op zekere hoogte, van de hiërarchische (arbeids)relatie met het bevoegd gezag en de schoolleiding. Tegelijkertijd hebben leraren zélf ook een verantwoordelijkheid in het actief creëren en benutten van hun professionele ruimte. Deze ruimte is niet vrijblijvend, maar moet altijd bijdragen aan de onderwijskwaliteit.

Kijk breder naar professionele ruimte

De raad pleit voor een bredere kijk op professionele ruimte: het gaat niet alleen om het versterken van individuele kennis en vaardigheden van de leraar, maar ook om het verbeteren van de condities waaronder leraren werken. De raad spreekt daarom liever van ‘handelingsvermogen’. Het vermogen om te handelen wordt groter als drie zaken goed op elkaar zijn afgestemd: competenties (van leraren), structuur en cultuur (van/in de organisatie en daarbuiten).

Om het handelingsvermogen te vergroten, adviseert de raad meer en betere samenwerking in de lerarenteams. Dit vraagt vooral een bijdrage van de school. Scholen kunnen (materiële en immateriële) instrumenten voor teamontwikkeling inzetten om teamprestaties te bevorderen. De overheid kan op dit punt niets voorschrijven en heeft een faciliterende en stimulerende rol. Tot slot vraagt beter samenwerken in teams om specifieke kennis en vaardigheden waaraan de lerarenopleidingen meer aandacht kunnen besteden.

Zet de professional en het team centraal 

Vergroten van het handelingsvermogen vraagt een actievere rol van directeuren, teamleiders en leraren zelf. De raad adviseert om meer gebruik te maken van principes uit de sturingsfilosofie ‘professional governance’. Drijfveren en werkprocessen van leraren(teams) komen zo meer centraal te staan. Vanuit deze filosofie worden bijvoorbeeld de visie en doelen van de school bepaald mét en dóór het team. Een ander voorbeeld is dat de school meer gebruikmaakt van gedeeld leiderschap: in overleg met leraren taken en verantwoordelijkheden beleggen bij teams.

 

 
 

 
Meer over
 
Jheronimus Bosch Art Center
7 nov 2016

Coen Free schrijft in zijn boek CREALUCION over de essenties van denken en leren

Coen Free schrijft in zijn boek CREALUCION over de essenties van denken en leren
wp.jpg
29 okt 2016

In de VS ligt het verzuim onder docenten op 25-30%

In de VS ligt het verzuim onder docenten op 25-30%
244676e-1.jpg
18 okt 2016

UNESCO publiceert docentenhandleiding voor preventie gewelddadig extremisme

UNESCO publiceert docentenhandleiding voor preventie gewelddadig extremisme
266px-Ton_Heerts_bij_het_congres_FNV_in_Beweging,_15_mei_2013_(cropped).jpg
7 okt 2016

Ton Heerts (MBO Raad): ‘Mbo-scholen hebben geen miljoenen op de plank liggen’

Ton Heerts (MBO Raad): ‘Mbo-scholen hebben geen miljoenen op de plank liggen’
Werkgever%202016%202.jpg
6 okt 2016

Hout- en Meubileringscollege Beste Werkgever 2016 in het onderwijs

Hout- en Meubileringscollege Beste Werkgever 2016 in het onderwijs
Masteropleiding verbetert kwaliteit docent
2 okt 2016

In Vakblad Profiel – Masteropleiding verbetert kwaliteit docent en onderwijs

In Vakblad Profiel – Masteropleiding verbetert kwaliteit docent en onderwijs
minister-bussemaker-tekent-felicitatiekaarten-vmbo-web.jpg
29 sep 2016

Bewindslieden OCW geven loopbaanbegeleiding miljoeneninjectie

Bewindslieden OCW geven loopbaanbegeleiding miljoeneninjectie
Ministerie van OCW 2 werelden 2 werkelijkheden
20 sep 2016

‘Het onderwijs heeft er door de polarisatie een taak bijgekregen’

‘Het onderwijs heeft er door de polarisatie een taak bijgekregen’
denkt.jpg
7 sep 2016

Nieuwe mbo-netwerken richten zich op mbo van de toekomst

Nieuwe mbo-netwerken richten zich op mbo van de toekomst

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies