Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

potus_phone_tout.jpg

Obama's essay over hedendaags feminisme impuls voor beleid Bussemaker

10 aug 2016 | Nieuws

Barack Obama heeft nog ruim 90 dagen te gaan als de 44e President van de VS. Hij toonde zich al een voorvechter voor tal van (ethnische) groeperingen en breekt nu een lans voor de andere sexe, de vrouw. In een essay in het magazine Glamour licht hij toe waarom hij zichzelf een feminist noemt. Waarom is dit van belang voor Nederland en het onderwijs - mbo incluis - in Nederland? De Nederlandse overheid wil dat vrouwen en mannen gelijke rechten, kansen en vrijheden hebben. Maar ook evenveel verantwoordelijkheden. Emancipatiebeleid is in handen van de minister van OCW mevr Bussemaker en heeft als belangrijk doel de economische zelfstandigheid van vrouwen te versterken. En een hogere deelname aan arbeid van vrouwen. Daarvoor is een grotere deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt nodig. En een betere verdeling van arbeid en zorgtaken tussen mannen en vrouwen.
Een nieuwe online tool moet de vacatures die komende jaren ontstaan in de raden van bestuur en raden van commissarissen van Nederlandse bedrijven transparanter maken. De tool geeft vrouwen die een topfunctie ambiëren een nieuw instrument in handen om tijdig en gericht op vrijkomende bestuursfuncties in te kunnen spelen. “Het proces rond vacatures in de besturen van bedrijven is nog te vaak een black box waar het ‘old boys network’ onderling de baantjes verdeelt. Dit doet geen recht aan het vrouwelijk talent dat staat te trappelen om in een bestuursfunctie aan de slag te gaan, ” aldus minister Jet Bussemaker (emancipatie).

Wellicht kan het essay van de Amerikaanse President een extra impuls geven aan haar beleid.

Klik hier voor het artikel in Glamour http://goo.gl/vOd6N6

 

 
 

 
Meer over
 
roa.jpg
31 jul 2016

ROA: Twee op elke drie werkende mbo-ers wil meer uren werken

Twee op elke drie werkende mbo-ers wil meer uren werken
mkb.jpg
30 jul 2016

Marktveranderingen doen steeds meer niet-flexibele mkb-ers de das om

Marktveranderingen doen meer niet-flexibele mkb-ers de das om
Studentenbonden en jongerenorganisaties pleiten vo
10 jun 2016

Studentenbonden en jongerenorganisaties pleiten voor ‘bildung’ in het onderwijs

Bildung, het Duitse woord voor ‘vorming’,krijgt steeds meer gehoor onder scholieren en studenten.
Bij Groenhorst staan LHBT, diversiteit en sociale
31 mei 2016

Bij Groenhorst staan LHBT, diversiteit en sociale veiligheid op de agenda

LHBT-studenten (lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders) zijn vaker slachtoffer van pesten en agressie.
Jelle Jolles vraagt steun, sturing en inspiratie v
15 apr 2016

Jolles: 'Laat scholier of student NIET de regisseur zijn van eigen leerproces'

Prof Jolles in vakblad Profiel

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies