Platform Profielactueel
flags.jpg

Nuffic: Internationalisering in onderwijs raakt op stoom - docenten blijven achter

30 jan 2019 | Nieuws

Voor het eerst is in kaart gebracht hoe internationaal het Nederlandse onderwijs is. Uit een analyse van Nuffic blijkt dat leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren in aanraking komen met internationalisering, maar dat dit nog lang niet voor iedereen geldt. Ook blijkt er een grote diversiteit te zijn in de manier waarop leerlingen en studenten een internationale ervaring opdoen.

Docenten blijven achter

Docenten spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van internationale vaardigheden van leerlingen. Als docenten die vaardigheden zelf ook hebben ontwikkeld, zullen zij beter in staat zijn om hun leerlingen op dat terrein te begeleiden. De onderzoekers concluderen echter dat zij gemiddeld minder snel internationaliseren dan leerlingen en studenten. Docenten maken bijvoorbeeld zeer beperkt gebruik van de mogelijkheden om naar het buitenland te gaan. Ditzelfde geldt voor studenten van lerarenopleidingen; het toekomstige docentenkorps.

Het opdoen van een internationale ervaring in het onderwijs wordt steeds gebruikelijker. Bijvoorbeeld het leren in of van een andere taal, de grens overgaan voor een uitwisseling of een internationaal curriculum. Opvallend is dat leerlingen en studenten gemiddeld sneller internationaliseren dan hun (toekomstige) docenten. Dat zijn de belangrijkste bevindingen uit Internationalisering in Beeld, de rapportage die Nuffic op 31 januari 2019 presenteert.

Primair en voortgezet onderwijs

Op scholen met een internationaal curriculum, werken leerlingen bijvoorbeeld samen met andere landen, waardoor zij de inhoud van de vakken ook vanuit een ander perspectief zien. Daardoor worden leerlingen niet alleen beter in een vreemde taal, maar doen ze ook internationale competenties op.

Mbo en hoger onderwijs

In het middelbaar beroepsonderwijs gaat 7,6% van de studenten naar het buitenland voor studie of stage. In het hoger onderwijs is dat met 25% een stuk meer. In vergelijking met andere Europese landen loopt Nederland hiermee voorop. Aanzienlijk minder studenten kiezen voor een volledige studie aan een buitenlandse universiteit of hogeschool: slechts 2%, tegenover 3,3% gemiddeld in Europa.

Kansen voor betere aansluiting

Uit de analyse blijkt dat er kansen liggen in een nauwere aansluiting op het vervolgonderwijs. Leerlingen die bijvoorbeeld op de basisschool vroeg met Engels zijn begonnen, stromen in het voortgezet onderwijs in op hetzelfde niveau als andere leerlingen. 

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies