Platform Profielactueel
Nieuw aan De Haagse Hogeschool: Applied Data Scien

Nieuw aan De Haagse Hogeschool: Applied Data Science & Artificial Intelligence

29 nov 2021 | Nieuws

Een nieuwe bachelor in ontwikkeling op De Haagse Hogeschool. Dat gebeurt niet elk jaar, maar als alles naar verwachting verloopt, ontvangt de faculteit IT & Design volgend jaar september de eerste studenten voor de nieuwe opleiding Applied Data Science & ArtificiaI Intelligence (AI). In Zoetermeer, waar projectmanager Mirjam Boer en haar team er al veel tijd in hebben geïnvesteerd.

Mirjam Boer vertelt hoe de wens voor deze nieuwe opleiding tot stand is gekomen: “In Nederland is een digitale revolutie gaande. Met z’n allen produceren we steeds meer data. Dankzij nieuwe technologieën kunnen steeds meer mensen daar ook iets mee doen. De vraag naar goede data scientists en AI’ers is enorm toegenomen. Dat bleek ook uit het arbeidsmarktonderzoek dat we hebben laten uitvoeren. Maar ja, zijn er wel havisten en mbo-ers geïnteresseerd in zo’n opleiding? Daarvoor hebben we onderzoek laten doen onder scholieren. Ook die interessepeiling pakte goed uit voor een bachelor Applied Data Science & AI. Wat jongeren in deze opleiding aanspreekt, is onder andere dat de in de opleiding geleerde kennis direct wordt toegepast in projecten bij ‘echte’ organisaties en bedrijven”

Na een lobby voor de nieuwe opleiding met het bedrijfsleven en de gemeente die met deze bachelor graag het onderwijs op het Zoetermeerse Dutch Innovation Park willen versterken, zocht De Haagse ook de samenwerking met andere hogescholen zoals Breda University of applied science (BUas), die de opleiding Engelstalig wil gaan aanbieden.

Verrijking

De nieuwe opleiding gaat het bachelor-aanbod verrijken, denkt Mirjam. Zo wordt er samengewerkt en afgestemd met andere opleidingen en diverse lectoraten binnen en buiten De Haagse Hogeschool. In hoeverre heeft de opleiding inhoudelijk al vorm gekregen?

“In het informatiedossier voor de accreditatie hebben we aangeven hoe we de eerste 60 EC’s gaan realiseren. Het eerste jaar hebben we dus al uitgedacht en ingevuld. We hebben dat besproken met het werkveld en kenners. Ook hebben we aangeven wat de afstudeerders moeten kunnen als ze deze opleiding hebben afgerond. Als onze accreditatieaanvraag begin volgend jaar wordt gehonoreerd, gaat de opleiding in september 2022 van start. In dat eerste jaar gaan we meer concreet invulling geven aan de daarop volgende jaren.”

Hoewel formeel inschrijven voor de nieuwe bachelor nog niet mogelijk is, kunnen belangstellende aankomend studenten vanaf de Open Dag al wel hun interesse in de nieuwe opleiding kenbaar maken en als belangstellende worden geregistreerd. Dat kan via de site van De Haagse Hogeschool. Toelatingseis voor de nieuwe opleiding is Wiskunde A of B in het vakkenpakket of Rekenen 3F.

  • Proefstuderen bij Applied Data Science & Artificial Intelligence voltijd - nieuwe opleiding – op 17 december a.s. Meer info en aanmelding zie de website.

Foto: Timothy Muza | Unsplash

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies