Platform Profiel Actueel

afweging x.jpg

NCTV biedt een afwegingskader voor evenementen in relatie tot het Coronavirus

11 mrt 2020 | Nieuws

Kan een evenement wel of niet doorgaan? De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) biedt een afwegingskader voor evenementen in relatie tot het Coronavirus. De NCTV is een overheidsinstantie die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het afgwehgingskader is gericht op grote evenementen maar kan ook organisatoren van kleinere samenkomsten zoals conferenties, workshops, kerkdiensten en bijvoorbeeld schoolactiviteiten enige helderheid en handvatten verschaffen.

De situatie rondom het nieuwe coronavirus vraagt om een optimaal flexibele en wendbare crisisorganisatie van de rijksoverheid die bestuurlijk en operationeel snel en slagvaardig kan handelen. De Nationale Crisisstructuur is om die reden sinds enkele weken geactiveerd.

COVID-19 (bestuurlijk) afwegingskader evenementen

Het is volgens de NCTV belangrijk om met elkaar goede afspraken te maken om het Coronavirus in Nederland beheersbaar te houden. De afgelopen periode hebben zowel veiligheidsregio's als het Rijk veel vragen ontvangen hoe om te gaan met evenementen. Dit ‘COVID-19 (bestuurlijk) afwegingskader evenementen’ is een hulpmiddel voor de besluitvorming door het bevoegd gezag over publieksevenementen.

De afweging en het besluit vereist volgens de NCTV lokaal maatwerk, waarbij ook rekening wordt gehouden met (landelijke) impact. Ook kan het afwegingskader organisatoren ondersteunen in het bepalen van de risico's en/of de benodigde maatregelen.

 

 
 

 
Meer over
 
THEMA COVID-19 Wereldwijd - Een jaar pandemie in N
9 jan 2022

THEMA COVID-19 Wereldwijd | Alle scholen weer in-person | Boosterprik

Covid-19 Actueel - In een pandemie ontvangt UN WFP de Nobelprijs voor de Vrede

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies