Platform Profiel Actueel

Minister onderzoekt mogelijkheid verlenging kwalificatieplicht

25 jun 2012 | Nieuws

 

Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden om de leeftijd voor de kwalificatieplicht te verhogen van 18 naar 23 jaar. Dat schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De minister reageert hiermee op een voorstel van de gemeente Rotterdam om de verlengde kwalificatieplicht bij wijze van experiment in te willen voeren om daarmee het aantal voortijdig schoolverlaters verder terug te dringen in de stad.
 
Volgens Van Bijsterveldt moet alles op alles worden gezet om te zorgen dat jongeren hun diploma halen. Verlenging van de leeftijdsgrens voor de kwalificatieplicht gaat volgens de minister om een ingrijpende maatregel die vraagt om gedegen onderzoek, onder andere naar de juridische consequenties.
 
Minder uitval, meer diploma’s
Meer jongeren met een diploma van school laten gaan en het aantal voortijdig schoolverlaters verder terugdringen vormen al jaren belangrijke speerpunten voor Van Bijsterveldt. De minister wil het aantal voortijdig schoolverlaters terugbrengen tot minder dan 25 000 per jaar in 2016. Zij maakte daarover eerder afspraken met alle scholen en gemeenten. Dit heeft er mede toe geleid dat in tien jaar tijd het aantal leerlingen dat landelijk zonder startkwalificatie de school verlaat bijna is gehalveerd van 71.000 in 2002 naar 38.600 in het schooljaar 2010-2011. Ook recente Europese cijfers laten zien uit dat de Nederlandse aanpak om voortijdig schoolverlaten te voorkomen zijn vruchten afwerpt. Het aantal 18 tot 25-jarigen dat voortijdig de school verlaat is het afgelopen jaar in Nederland verder gedaald van 10,1% naar 9,1%, terwijl het Europese gemiddelde daalde naar 13,5%. Daarmee zit Nederland in de Europese kopgroep.
 
Extra inzet op 18-plussers
Ondanks de daling van het aantal voortijdig schoolverlaters, zijn jongeren tussen de 18 en 23 jaar oververtegenwoordigd in de groep leerlingen die het onderwijs voortijdig verlaat. Volgens minister Van Bijsterveldt moet alles op alles worden gezet om te zorgen dat ook deze jongeren hun diploma halen: “Dat vraagt om inzet van alle partijen: overheid, scholen, ouders en natuurlijk leerlingen zelf. We zien dat deze intensieve gezamenlijke aanpak zijn vruchten afwerpt. Het aantal leerlingen dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat is in tien jaar tijd bijna gehalveerd. Toch vraagt de groep 18 plussers om extra maatregelen, om creativiteit en bovenal om goede onderlinge samenwerking, zodat ook deze groep met voldoende toekomstkansen de school verlaat.”
 
Ingrijpende maatregel
Verlenging van de leeftijdsgrens voor de kwalificatieplicht gaat volgens de minister om een ingrijpende maatregel die vraagt om gedegen onderzoek, onder andere naar de juridische consequenties, alvorens te besluiten tot een experiment. 
 
Bron: Rijksoverheid
 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies