Kennisplatform voor het ambacht van docentschap in het beroepsonderwijs

Minister Grapperhaus, richt uw kritiek op regering

Minister Grapperhaus, richt uw kritiek op regering en politiek, niet op de burger

8 okt 2018 | Nieuws

Minister Grapperhaus heeft kritiek op de burger. Hij trekt dit jaar 30 miljoen euro extra uit voor de bestrijding van de digitale criminaliteit. Hij vindt dat Nederlanders nog altijd te weinig doen om zich te beschermen tegen cybercriminaliteit. Dat blijkt uit een enquête van het ministerie van Justitie en Veiligheid, meldt het AD. Grapperhaus zegt in het AD: "Mensen hebben voor hun huis dievenklauwen, dubbele sloten en alarmen. Maar digitaal gezien, zetten ze de achterdeur open."

Grapperhaus slaat de plank mis. Al 10 jaar geleden, en mogelijk eerder, had er een ministerie voor de Digitale Samenleving moeten zijn. Profiel heeft er de afgelopen jaren op deze website herhaaldelijk voor gepleit. Grapperhaus denkt dat het met een paar miljoen euro gedaan is. Tal van instanties zoals het Rathenau Instituut en de FME lichten de overheid steeds weer voor over de nieuwste ontwikkelingen én de gevaren op digitaal gebied. Een citaat uit een eerder rapport van het Rathenau Instituut dat  onderzoek deed in opdracht van de Nationaal Cordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD): 'Cyberdreigingen ondergraven het innovatie- en concurrentievermogen van het Nederlandse bedrijfsleven en het vertrouwen in de digitale samenleving.' In een rapport uit september 2018 stelt hetzelfde Rathenau Instituut: 'Nederland geeft ongericht vorm aan digitale transitie' en 'Een integrale innovatie-aanpak nodig, die vanuit publieke waarden vorm en richting geeft aan de digitale transitie en dus aan onze samenleving'. 

Alle onderdelen van de samenleving zijn volledig afhankelijk van digitale technologie en innovatie.
Digitalisering is de basis en de ruggengraat van de samenleving. ALLES draait erop. De complete interactie tussen mensen en tussen organisaties, regionaal, landelijk en wereldwijd, verloopt digitaal. Social media, gezondheidszorg, onderwijs, industrie, overheid, bankzaken, verkeer, webwinkels enz. zijn er van afhankelijk. Maar ook de criminaliteit ontwikkelt zich snel op dit gebied.

Dagelijks zijn bedrijven en particulieren het slachtoffer van het hacken van websites en bestanden. De schade loopt inmiddels in de miljarden. Facebook was vorige week het slachtoffer van een inbreuk waarbij de veiligheid van de gegevens van mogelijk 50 miljoen gebruikers gevaar loopt. We leven (al jaren) in een tijd waarin hackers uit tal van landen verkiezingen beïnvloeden. Wat hackers kunnen doen met een open democratie zien we in de VS (klik hier en klik hier, een rapport van de Amerikaanse veiligheidsdiensten). Facebook, Wikileaks en tal van databedrijven verleenden hun diensten daaraan. Het 'grappige'is dat de Onderwijsraad recent minister Slob onlangs adviseerde het thema 'democratie' een meer centrale plek te geven in burgerschapsonderwijs. Zonder een gedegen centraal (Europees) beleid en een landelijke aanpak en voorlichting tegen hackers wordt de democratie meer en meer ondermijnd. 

Ja, er bestaat een Nationaal Cyber Security Centrum maar wie heeft daar ooit van gehoord? En het gaat  bovendien niet alleen om veiligheid. Het gaat om gecoordineerd beleid en om visie voor alle aspecten van digitalisering. Nedderland ontbeert een speciaal ministerie dat al die ontwikkelingen bijhoudt en waar nodig coördineert, dat kan zorgen voor eenduidig onderwijs en voorlichting op dit gebied, voor beveiliging, voor vergezichten voor de samenleving, over de invloed van digitale technologie op alle leef- en werkterreinen. En dat veel meer aandacht wijdt aan de ethische kant van e-technologie dan nu het geval is. 

Campagnes voor burgers zijn aardig maar ze behoren onderdeel te zijn van een integraal beleid voor de Digitale Samenleving. Nog altijd heeft digitalisering amper een plaats in het onderwijsbeleid. De verantwoordelijkheid in het gebruik van prive-bestanden door particulieren en organisaties/bedrijven/overheden is immens. De Nederlandse Academie voor de Wetenschappen noemde enige jaren geleden het ict onderwijs aan docentenopleidingen prehistorisch. Overheid en regering laten enorme steken vallen. De dynamiek in de communicatie tussen personen en organisaties is een totaal andere dan die van 10-15 jaar geleden. Maar er bestaat nog altijd geen masterplan Digitale Samenleving, geen handboek voor een digitale uitval noch voor het hacken van systemen bij bedrijven en bij verkiezingen, terwijl het inmiddels aan de orde van de dag is. Meneer Grapperhaus, de democratische rechtstaat is in feite onbeschermd en onvoorbereid. De paar miljoen euro en wat campagnes zullen daar niets aan veranderen. Niet de burger maar de overheid laat de deur wagenwijd open staan.

Lees ook:

  • De allerhoogste tijd voor een Ministerie voor de Digitale samenleving – klik hier 

  • Zonder een (internationaal) Deltaplan Digitalisering ligt anarchie op de loer – klik hier 

  • Twee dagen voor de wereldwijde cyberattack gaf Profiel een waarschuwing – klik hier 

  • Rathenau Instituut: Scholing in e-skills bittere noodzaak - klik hier

  • Uitgave AO over noodzaak van een ministerie voor de Digitale Samenleving – klik hier 

  • PROFIEL - Digitalisering (ont)regelt steeds meer – klik hier

 

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies