Platform Profiel Actueel

Middelbare scholieren scoren massaal onvoldoende bij rekentoets

11 jun 2012 | Nieuws

 

Het is slecht gesteld met de taal- en rekenvaardigheid van scholieren in het voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Dat blijkt uit het artikel van NRC Next. Uit de resultaten van een landelijke toets, die minister Van Bijsterveldt naar de Kamer heeft gestuurd, blijkt dat vmbo-, havo- en mbo-scholieren grote moeite hebben om het vereiste niveau te halen.
 
Bij de test die dit voorjaar werd afgenomen, ging het om een pilotproject. In het voortgezet onderwijs deden 50.000 leerlingen mee, in het mbo 30.000. Belangrijkste resultaten:
 
Van de havo-leerlingen haalde 72 procent een onvoldoende voor de rekentoets. Op het vwo haalde 32 procent een onvoldoende. Op het laagste vmbo-niveau scoorde 84 procent een onvoldoende. Op het hoogste niveau, dat van de oude mavo, was dit 28 procent. 
 
Taal- en rekentoets straks verplicht
Vanaf het schooljaar 2013/2014 moeten alle scholieren in het voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs deelnemen aan een taal- en rekentoets, die deel uitmaakt van het eindexamen. Leerlingen leggen de toets af in het laatste of voorlaatste jaar. Ze mogen niet lager halen dan een vijf. Vanaf 2015 mogen havo- en vwo-leerlingen niet meer dan één onvoldoende halen voor Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets.
 
Mbo-scholieren moeten straks een reken- én taaltoets maken. Ook hier lijkt rekenen het grootste probleem: in de vierde klas haalde 83 procent een onvoldoende voor de test. De taaltoets werd met 38 procent onvoldoendes beter gemaakt.
 
Van bijsterveldt: resultaten nog niet bevredigend
Van Bijsterveldt noemt de resultaten in haar brief aan de Kamer “nog niet bevredigend”. Mogelijke verklaringen voor de slechte cijfers zijn storingen in de software bij digitaal afgenomen examens en het gebrek aan oefening bij de leerlingen. Ook schrijft ze dat het aannemelijk is dat leerlingen “beter hun best doen wanneer de toets daadwerkelijk deel uitmaakt van hun eindexamen”.
 
Bron: NRC Next
 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies