Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

download.png

MBO Topacademie van Drenthe College trekt gestaag meer studenten

7 jun 2018 | Nieuws

De MBO Topacademie van Drenthe College sluit morgen de derde jaargang feestelijk af met een eindevenement in de Meppelse schouwburg Ogterop. De animo van studenten van Drenthe College om aan deze vorm van “extra” onderwijs deel te nemen groeit gestaag. Dit jaar halen 31 studenten een bewijs van deelname. Opvallend is de groei van studenten Techniek binnen de MBO Topacademie.

MBO Topacademie is een excellentieprogramma dat mbo-scholen door heel Nederland ondersteunt in het signaleren en stimuleren van ambitie en talent bij mbo-studenten.

Mbo-studenten lopen het risico de aansluiting met de arbeidsmarkt te verliezen. Het is van belang dat zij kansen op de arbeidsmarkt herkennen en eigen talenten ontwikkelen. Diversion en CNV Jongeren ontwikkelden samen met mbo-instellingen en bedrijven MBO Topacademie. Hét excellentieprogramma voor mbo-studenten.

De studenten komen uit alle drie de regio’s (Asen, Emmen, Meppel) van Drenthe College. Tevens is opvallend dat veel 1e jaars zich hebben aangemeld voor de Top Academie; het toont aan dat studenten op jongere leeftijd gaan nadenken over manieren om de eigen studieloopbaan vorm te geven.

De LOB-ervaringen (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding) die binnen de MBO Topacademie worden opgedaan worden in toenemende mate ook ingebracht in het reguliere onderwijs.

De MBO Topacademie is een onderwijsprogramma dat naast de reguliere mbo studie loopt en de uitvoering is veelal bij de bedrijven zelf en vereist daarom een proactieve deelname van de student. Bij de selectie van de deelnemers wordt niet expliciet gekeken naar de cijfers van de student maar wel naar motivatie en ambitie. Ook kunnen alle studenten op ieder mbo-niveau meedoen.

De MBO Topacademie:

* Vraagt meer aandacht vragen voor de excellente MBO student zoals dit ook al bij het hbo- en wo-onderwijs wordt gedaan.

* Brengt bedrijven en jong talent regionaal sneller actief met elkaar in aanraking en zorgt waar mogelijk voor matches. (stages, banen).

* Creëert een betere aansluiting van onderwijs naar arbeidsmarkt.

* Biedt een extra uitdaging aan gemotiveerde en ambitieuze studenten.

Bron: Drenthe College

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies