Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

foto kijken.jpg

Mbo-studenten leren kritisch kijken aan de hand van kunst

9 aug 2018 | Nieuws

In samenwerking met museum Boijmans van Beuningen ontwikkelde Codename Future het lesprogramma ‘van KIJKEN naar ZIEN’ voor mbo-studenten. Het stimuleert mbo-studenten om goed te kijken en kritisch na te denken aan de hand van kunst. Van KIJKEN naar ZIEN bestaat uit een voorbereidende les in de klas, in de online omgeving van Codename Future en een bezoek aan één van de deelnemende museums:

•            Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam

•            Centraal Museum Utrecht

•            Van Abbemuseum Eindhoven

•            Fries Museum Leeuwarden

Codename Future wil jongeren voorbereiden voor een actieve rol in de samenleving. Met kritische vaardigheden kunnen ze hun rol positief  beïnvloeden. Samen kritisch kijken vereist de vaardigheid om informatie te verzamelen en deze te beoordelen, maar ook om een ander perspectief in te nemen en anders te kijken naar in dit geval kunst. Dit zorgt voor reflectie op het eigen denken en uiteindelijk ook op eigen handelen. Omdat jongeren samen naar het museum gaan, kunnen zij leren van elkaars bevindingen en leren zij van elkaar. Wij noemen dit peer-education.

Student Albeda College: Je bent echt bezig en je leert anders naar dingen kijken.

Het lesprogramma is een aanvulling op de burgerschapsmethode De maatschappij dat ben JIJ van Codename Future, ter verdieping van het kritisch denken. Kritisch denken is een belangrijke vaardigheid voor elke mbo-student. Kritisch denken vereist kritisch kijken: wat zie ik eigenlijk en zie ik het zelfde als jij? Het lesprogramma van KIJKEN naar ZIEN leert jongeren om kritisch naar kunst te kijken en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Al kijkende en pratende worden ze zich steeds meer bewust van de invloed die aannames, vooroordelen en verschillende perspectieve hebben op wat je werkelijk ziet.

Foto: Fred Ernst

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies