We zijn wat we delen© - Kennis & Informatie Online Platform Beroepsonderwijs

MBO Raad hekelt stilte in Den Haag rond nationaal

MBO Raad hekelt stilte in Den Haag rond nationaal akkoord 'Leven lang ontwikkelen’

4 dec 2017 | Nieuws

Opnieuw openden vandaag verschillende media met nieuws over tekorten op de arbeidsmarkt. Aanleiding: het vandaag gelanceerde ROAd-rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022’. Ton Heerts, voorzitter MBO Raad: “De dagelijkse aandacht in de media voor arbeidsmarktvraagstukken onderstreept het belang van een breed nationaal pact van onderwijs, werkgevers in de verschillende sectoren en de overheid. Iedereen is het over eens dat het moet, NU. Maar ondanks dringende oproepen blijft het nog te stil in Den Haag.”

ROA sluit naadloos aan op SER

Het vandaag gepubliceerde ROA-rapport legt de vinger nog eens op de zere plek: voor de grote groep mbo-geschoolden is een leven lang ontwikkelen nodig om aansluiting te houden op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het ROA concludeert dat de arbeidsmarktperspectieven beter worden naarmate het opleidingsniveau hoger is. De perspectieven voor de arbeidsmarkt van morgen zijn ‘redelijk’ voor mbo’ers. De kansen zijn het beste voor de technische richtingen: technische installatie, werktuigbouwkunde, metaalbewerking. Ook de perspectieven voor de gezondheidszorg zijn goed. Heerts: “Het ROA-rapport brengt prima in beeld waar de kansen liggen en sluit naadloos aan op het SER-rapport over toekomstbestendigheid van het beroepsonderwijs. Alle seinen zouden dus op groen moeten staan als het gaat om het gevoel van urgentie voor investeren in een leven lang ontwikkelen.”

Verwachtingen van debat onderwijsbegroting 2018

Des te opmerkelijker vindt de MBO Raad-voorman het dat het te stil blijft vanuit Den Haag. “De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-NL hebben zich afgelopen week vierkant achter onze ambitie geschaard om meer certificaattrajecten aan te kunnen bieden voor volwassenen. Een doorbraak! Nu nog de goede instrumenten erbij. En we zijn met bijvoorbeeld gemeentes in gesprek om ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om of bij te kunnen scholen. Daarnaast is het natuurlijk onbestaanbaar dat er in de huidige tijd nog mensen zijn die wel kunnen werken, maar geen werk hebben. Ook deze herstarters moeten in de benen geholpen kunnen worden. Kortom, goede initiatieven genoeg. Maar er is wel steun nodig vanuit de overheid om tot echte actie te kunnen overgaan.” Heerts gaat ervan dat het debat deze week in de Kamer over de begroting onderwijs 2018 in elk geval al tot concrete stappen voor een nationaal akkoord leidt: “Daartoe roepen we ook op in onze brief die we de vaste Kamercommissie OCW hebben gestuurd ter voorbereiding op het begrotingsdebat.” Maar OCW alleen kan de kar van leven lang ontwikkelen niet trekken. “Daar zijn nog twee andere ministeries voor nodig: EZK en SZW. Mbo en samenleving kunnen en mogen niet los van elkaar worden gezien en ook mbo en arbeidsmarkt zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We zullen dus ook deze twee ministeries blijven adresseren.”

Lees ook het artikel over het SER-advies voor flexibel onderwijs, klik hier

 
 

 
Meer over
 
solartesting_600x600_2.jpg
8 dec 2017

2,1 miljoen nieuwe baanopeningen - mismatch tussen vraag en beroepskeuze

2,1 miljoen nieuwe baanopeningen - mismatch tussen vraag en beroepskeuze
1448344201669.jpg
4 dec 2017

Aantal werkenden in landbouw en groen groeit tot 2020 met ruim 500.000

Aantal werkenden in landbouw en groen groeit tot 2020 met ruim 500.000
SER-advies: Stimuleer in het mbo praktijkgerichte
28 nov 2017

SER-advies: Stimuleer in het mbo praktijkgerichte leervormen die de student motiveren

SER-advies: Stimuleer in het mbo praktijkgerichte leervormen die de student motiveren

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies