We zijn wat we delen© - Kennis & Informatie Online Platform Beroepsonderwijs

Ridderzaal_op_het_Binnenhof.jpg

Mbo-bestuur onder de loep - thema ‘Governance in het mbo’ in de Tweede Kamer

9 feb 2016 | Nieuws

Donderdag 11 februari staat in de Tweede Kamer een overleg gepland rond het thema ‘governance in het mbo’. De Onderwijsraad heeft eerder een advies uitgebracht waarin de vraag centraal staat hoe de overheid haar verantwoordelijkheid voor het onderwijs kan waarmaken in een stelsel met relatief autonome onderwijsbesturen.

In het advies Publieke belangen dienen pleit de Onderwijsraad voor het opnemen van een scherpe omschrijving van de expertise die nodig is voor het besturen van onderwijs in de sectorale governancecodes. Ook de normatieve component van goed bestuur moet hierin een plek krijgen. Onderwijsbesturen en raden van toezicht dienen zich aan deze codes te houden en een cultuur te ontwikkelen waarin het vanzelfsprekend is elkaar hierop aan te spreken. Deze maatregelen vergroten het besturend vermogen van onderwijsbesturen. De besturen dragen niet alleen de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs binnen hun eigen instelling, maar ook voor het bredere publiek belang.

De verdeling van verantwoordelijkheden in het Nederlandse onderwijs luistert nauw. De overheid moet zich ervan vergewissen dat aanbieders van onderwijs zich bewegen binnen de kaders die de wet stelt. Kinderen en hun ouders, deelnemers en studenten moeten erop kunnen vertrouwen dat hun school of opleiding kwalitatief goed onderwijs biedt. De verantwoordelijkheid voor de afzonderlijke onderwijsinstellingen ligt echter bij de besturen. De raad concludeert dat de maatschappelijke legitimiteit van onderwijsbesturen door deregulering en autonomievergroting en een aantal spraakmakende incidenten onder druk is komen te staan. Hij benadrukt in dit advies dat de minister de publieke belangen van onderwijs alleen kan waarborgen als die belangen ook door onderwijsbesturen worden behartigd.

 

De Onderwijsraad heeft eerder een advies uitgebracht waarin de vraag centraal staat hoe de overheid haar verantwoordelijkheid voor het onderwijs kan waarmaken in een stelsel met relatief autonome onderwijsbesturen.

In het advies Publieke belangen dienen pleit de Onderwijsraad voor het opnemen van een scherpe omschrijving van de expertise die nodig is voor het besturen van onderwijs in de sectorale governancecodes. Ook de normatieve component van goed bestuur moet hierin een plek krijgen. Onderwijsbesturen en raden van toezicht dienen zich aan deze codes te houden en een cultuur te ontwikkelen waarin het vanzelfsprekend is elkaar hierop aan te spreken. Deze maatregelen vergroten het besturend vermogen van onderwijsbesturen. De besturen dragen niet alleen de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs binnen hun eigen instelling, maar ook voor het bredere publiek belang.

De verdeling van verantwoordelijkheden in het Nederlandse onderwijs luistert nauw. De overheid moet zich ervan vergewissen dat aanbieders van onderwijs zich bewegen binnen de kaders die de wet stelt. Kinderen en hun ouders, deelnemers en studenten moeten erop kunnen vertrouwen dat hun school of opleiding kwalitatief goed onderwijs biedt. De verantwoordelijkheid voor de afzonderlijke onderwijsinstellingen ligt echter bij de besturen. De raad concludeert dat de maatschappelijke legitimiteit van onderwijsbesturen door deregulering en autonomievergroting en een aantal spraakmakende incidenten onder druk is komen te staan. Hij benadrukt in dit advies dat de minister de publieke belangen van onderwijs alleen kan waarborgen als die belangen ook door onderwijsbesturen worden behartigd.

 

 
 

 
Meer over
 
wepod-autobuses-autonomos-holanda-201522862_1.jpg
12 feb 2016

ROC A12 start Challenge voor Wepods (autonome voertuigen)

ROC A12 start Challenge voor Wepods (autonome voertuigen)
D66-Medezeggenschap-in-het-onderwijs-1.jpg
28 jan 2016

D'66: zonnekoningengedrag schoolbestuurders is uit de tijd

D'66: zonnekoningengedrag schoolbestuurders is uit de tijd

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies