Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame en menswaardige samenleving

Leren in een digitale wereld uitdaging voor het onderwijs

30 okt 2012 | Nieuws

We leven in een digitale wereld. Met de komst van internet hebben we toegang tot een immense hoeveelheid informatie en via ‘social media' kunnen we gemakkelijk met elkaar communiceren. Wat is de invloed van met name de cognitieve processen, de persoonlijke kenmerken en de omgevingsfactoren op de wijze waarop mensen met informatie omgaan en op de wijze waarop onderwijs kan bijdragen aan de ontwikkeling van deze vaardigheden? In haar oratie bij de aanvaarding van haar benoeming tot hoogleraar Learning Sciences bij het Education & Training Institute, Centre for Learning Sciences & Technologies aan de Open Universiteit schonk prof. dr. Saskia Brand-Gruwel hier aandacht aan. In de rede presenteerde ze een model met factoren die van belang zijn voor het leren in een digitale wereld. In het onderwijs kunnen allerlei digitale middelen worden ingezet om het leren van leerlingen en studenten te stimuleren en leerprestaties te verbeteren. Maar wat betekent het om te leren in een digitale wereld? Wat zijn op pedagogisch-didactisch niveau de uitdagingen voor de docent? Hoe kunnen ‘best practices' ten aanzien van dit leren worden vertaald in schoolbrede innovaties?

 

Haar onderzoeksfocus omvat verschillende aandachtspunten. Ze wil onderzoek wat er moet worden geleerd om in een digitale wereld goed te kunnen functioneren. Tevens wil ze zich richten op onderzoek naar invloed van persoonlijke kenmerken in relatie tot hoe mensen informatie zoeken, selecteren en verwerken. Als het gaat om omgevingsfactoren wil ze in de toekomst

onderzoeken wat het effect is van recommendersystemen op het verwerven van

informatievaardigheden en op leerprestaties. Tot slot wil ze de resultaten van het onderzoek zoals hierboven beschreven vertalen naar het onderwijs en onderzoeken hoe de resultaten kunnen bijdragen aan het opleiden van leerlingen en studenten die hun weg vinden in de digitale wereld.

 

Bron: http://www.ou.nl/web/onderwijswetenschappen/leren-in-een-digitale-wereld

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies