Platform Profielactueel
Nieueboer.jpg

Lector Nieuwboer (Avans) richt zich op het preventief handelen in de jeugdhulp

14 feb 2019 | Nieuws

‘Jeugdprofessionals helpen opleiden door hun professioneel handelen te baseren op kennis uit en door (praktijkgericht) onderzoek. Dat is mijn missie als lector bij Avans Expertisecentrum Caring Society.’ Dat zegt Christa Nieuwboer, verbonden aan Avans Hogeschool. In haar lectorale rede ‘Groeispurt! Jeugd, Alliantie en Sociale Technologie’ licht zij op vrijdag 15 februari toe op welke wijze haar onderzoek een bijdrage levert op het gebied van preventief handelen in de jeugdhulp.

De ontwikkeling van kinderen wordt bijzonder goed gemonitord en begeleid door de jeugdgezondheidszorg. Er is al meer dan 10 jaar een goede onder-zoeksagenda en er zijn diverse landelijke actieprogramma’s om gezond opgroeien en opvoeden te stimuleren. Ondanks die uitgebreide preventie-programmering is er tóch een grote druk op de jeugdhulp en de geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd.

Nieuwboer wil zich richten op betere hulpverlening door over méér tools te beschikken. ‘Ik houd me vooral bezig met de invloed van digitalisering op de hulp- en dienstverlening aan gezinnen. Hulpverleners / sociaal werkers zetten nog niet alle mogelijke middelen in waarmee ouders en jeugd geholpen kunnen worden. Ik ben enthousiast over de mogelijke vernieuwingen in het beroep en geef dat vorm door te onderzoeken, te piloten, te evalueren en scholing voor professionals te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan online communicatie (e-mail/chat), online zorgplatforms, virtual reality, robotica, en social big data.

Nieuwboer: ‘Opvoeden? Dat is ingrijpen op het moment dat ze ruzie hebben, ongehoorzaam zijn of niet genoeg hun best doen.’ Deze uitspraak van een vader raakt mij. Opvoeden als interventie? Dat gaat in tegen mijn beeld dat opvoeden vooral gaat over verzorging, bescherming en begeleiding. En ja, af en toe óók ingrijpen. De uitspraak raakt mij ook, omdat ik me realiseer dat het professionele systeem van jeugdhulp eveneens vaak pas in actie komt, als er een interventie nodig is.’

De grote druk op de jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg uit zich bijvoorbeeld in het door jeugd en ouders onterecht ontvangen van een zwaardere vorm van zorg dan strikt noodzakelijk is. En er wordt te lang gewacht met het bieden van de juiste hulp. Er worden veel inspanningen verricht om dit te voorkomen. Zo wordt in de praktijk van zorg en welzijn onder andere gewerkt aan het versterken van de sociale basis, het bieden van beter passende hulp, het verkorten van wachttijden en écht doen wat nodig is.

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies