Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

Pro-meeting 11 oktober jl: Kwetsbare jongeren vragen een eigen benaderen

18 okt 2012 | Nieuws

Gebaat bij oprechte aandacht

 

De oorzaken waardoor kwetsbare jongeren uiteindelijk vastlopen en tussen wal en schip belanden: Gebrek aan opvoedkundige vermogens en ondersteuning door ouders, het beginsel van gelijkheid in de inrichting van de samenleving op het gebied van justitie en zorg en starre onderwijssystemen. Wat werkt, is een vroegtijdige signalering en een oprecht aandachtige omgeving – buiten en binnen het mbo - die in de jongere als mens met eigen kwaliteiten gelooft. Vraag geregeld hoe het met een deelnemer gaat. Het uiteindelijke doel is een sociaal veilige omgeving, waar ieder kind, iedere jongere en ieder mens behoefte aan heeft, Deze conclusie kon worden getrokken naar aanleiding van de middagconferentie ‘Kwetsbare jongeren vragen een eigen benadering’ van donderdag 11 oktober jl.

 

De conferentie werd gehouden in de reeks: Het Pedagogische Klimaat in het MBO. Deelnemers van onderwijs- en kennisinstellingen wisselden in Centrum ‘De Boerderij’ in Hierden aan de hand van presentaties ervaringen en informatie uit met experts.


Sociologe Marigo Teeuwen van de Universiteit van Amsterdam schetste een beeld van de groep kwetsbare jongeren in de samenleving. Ca 18% van de bevolking behoort hier wegens een licht verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid toe.
Wim Adam van het Seminarium voor Orthopedagogiek sprak over het model Wide Positive Behaviour Support (SWPBS).
Onder de titel ‘Kwetsbare leerlingen, de parels in je klas’ gaf het RegioCollege Zaandam aan de hand van filmbeelden voorbeelden van deze leerlingen en de manier waarop ze bejegend kunnen worden.


De gastpresentatie werd verzorgd door War Child met Ellen Eilings en Carel Andre. Hun thema was met name de universele behoefte aan veiligheid bij het kind en de werkwijze van War Child om tot integratie van getraumatiseerde kinderen te komen.
Over de extra opleidingsfaciliteit AKA–Droom van het ROC Koning Willem 1 College sprak mentor/docent Frank Planten. Hij schetste aan de hand van praktijkgevallen uit de sectoren waarbinnen hij werkzaam is een beeld over de leerling op AKA-Droom. Het gaat in de meeste gevallen om leerlingen die functioneren op niveau 1 of 2.

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies