Platform Profielactueel - beroepsonderwijs, burgerschap en (sociale) duurzaamheid

Klimaatblog – IEA: herstartstrategie wereldeconomi

Klimaatblog – Advies Planbureau aan Rutte: kies voor een duurzaam herstelbeleid

12 jul 2020 | Nieuws

Planbureau voor de Leefomgeving wil 'Van coronacrisis naar duurzaam herstel

In de beleidsbrief ‘Van coronacrisis naar duurzaam herstel’ adviseert het Planbureau voor de Leefomgeving de regering om met duurzaamheidsmaatregelen uit de coronacrisis te komen. Voorbeelden daarvan zijn de aanpak van de uitstoot van broeikasgassen, klimaatverandering en klimaatadaptatie, het verlies aan biodiversiteit en verspillend grondstoffengebruik. Ook kan het herstelbeleid bijdragen aan de aanpak van problemen op de woningmarkt, de arbeidsmarkt en mobiliteit.

Lees hier verder over de notitie van PBL. 

Lees hier het artikel in The Guardian  van 26-06-2020 
World has six months to avert climate crisis, says energy expert

Het hoofd van het International Energy Agency Fatih Birol geeft in een artikel in The Guardian een indringende en apocalyptische waarschuwing af: Voorkom een nieuwe toename van broeikasemissies na het opheffen van de lockdown! De wereld rest slechts zes maanden om te voorkomen dat een nieuwe uitstoot en toename van broeikasgassen alle pogingen om een klimaatcrisis teniet zal doen.  

 • The world’s climate catastrophe worsens amid the pandemic - lees hier het Washington Post-artikel van 28-06-2020

Ondanks de natuur die herstelt en de lucht die opklaart door de wereldwijde maandenlange coronalockdown sinds maart 2020, is er volgens experts sprake van een koolstofdioxide-tragedie. De wereld kent momenteel de hoogste concentratie CO2 in waarschijnlijk 3 miljoen jaar. Saharazand bereikt de VS, India wordt geteisterd door sprinkhanenplagen, In het oosten van Rusland worden recordtemperaturen gemeten en de Wereldbank voorziet problemen met oogsten en voedselvoorziening in diverse regio's in de wereld.

Tijdens de pandemie kwam de natuur op adem, maar...
Tijdens Covid-19 en de economische stilstand is de natuur op ademgekomen – wereldwijd. Er blijkt een verband tussen de pandemie, de klimaatcrisis en ongebreidelde economische groei. Toeristenplaatsen overwegen een post-pandemisch beleid van 'crowd control'.

Een ander economisch beleid na COVID-19 is absoluut noodzakelijk. De EU komt nu (eind mei 2020) met plannen voor het herstel van de postpandemische economie die uitgaan van een milieuvriendelijke economie, gericht op renovatie van gebouwen, herwinbare energie en waterstof dat een belangrijke rol speelt in de transitie naar een duurzame energievoorziening.
Lees het bericht van Reuters, EU 'green' recovery to target buildings, clean power, hydrogen, klik hier

Verband tussen COVID-19, de (aantasting van de) natuur en het klimaat
In het rapport De vernietiging van de natuur en de opkomst van pandemieën van het Wereld Natuur Fonds WWF komen de oorzaken van de COVID-19 pandemie die onze planeet in zijn greep heeft aan bod. Het beschrijft het verband tussen de vernietiging van natuurlijke ecosystemen, de handel in wilde dieren en het verschijnen en verspreiden van besmettelijke ziekten die door dieren zijn overgebracht zoals COVID-19. Het rapport geeft ook aan hoe we de gezondheid van de mens beter kunnen beschermen door de biodiversiteit beter te beschermen.

 • Bekijk hier de MSNBC video met Former Vice-President Al Gore discusses the impact climate change on poverty for Poor People's Campaign event

Coronaplastic vervuilt de zeeën
Ieder jaar wordt 570.000 (!) ton plastic in de Middellandse zee gedumpt. Daaronder sinds enige tijd een groeiende hoeveelheid coronaplastic, vooral mondmaskers. In de wereld worden miljarden mondmaskers gebruikt, Frankrijk alleen heeft er de afgelopen tijd 2 miljard besteld. niet alles wordt langs de daarvoor beschikbare wegen opgeruimd of recycled, zo blijkt. Tijdens de pandemie heeft de lucht en het water zich op tal van plaatsen kunnen herstellen van vervuiling door de industrie en verkeer. Milieu-activisten vrezen een nieuwe vorm van vervuiling.

 • Lees hier het artikel in The Guardian van 8 juni 2020 - 'More masks than jellyfish': coronavirus waste ends up in ocean 
 • Lees hier het CNN-artikel A real life 'Contagion': Humans may be to blame for viruses jumping from animals to us april 2020
 • TMO Fashion Business School integreert duurzaamheid, bekijk hier op onze website de video

Goedkoop vliegen aan banden, lees hier meer.

Tijdens Covid-19 en de economische stilstand is de natuur op adem gekomen – wereldwijd. Er blijkt een verband tussen de pandemie, de klimaatcrisis en ongebreidelde economische groei.

8 juni jl was het UN World Oceans Day

Sinds 2009 wordt op 8 juni Wereld Oceaan Dag gevierd. Op deze dag staan we stil bij het immense belang van de oceaan en wordt gewezen op de dringende noodzaak de wereldzeeën alle mogelijke bescherming te bieden. 

 • Bekijk hier een video over World’s Oceans Day. 
 • Bekijk hier een BBC-fotoreeks van pool tot pool

Jane Goodall - Zonder verandering van leefwijze en serieuze klimaatmaatregelen 'we are finished'
Als we de wijze van vleesproductie niet drastisch veranderen en nalaten om klimaatbeschermende maatregelen te nemen, zullen er nieuwe virussoorten en pandemieën ontstaan die de mensheid aan de rand van afgrond kunnen brengen. De wereldberoemde primatologe en naturaliste Jane Goodall heeft een apocalyptische waarschuwing voor de wereld.Jane Goodall: “If we do not do things differently, we are finished. We can’t go on very much longer like this.”
Tijdens een online-coferentie van Compassion in World Farming dinsdag 2 juni jl zei Goodall dat de huidige situatie geheel aan menselijk falen is te wijten. De opkomst van Covid-19 is een gevolg van diverse factoren, zoals de over-exploitatie van grondstoffen waaronder de roofbouw op bossen, het vernietigen en verdwijnen van leefruimte voor wilde diersoorten en het gebrek aan respect voor de natuur in zijn algemeenheid en voor de veeteelt, het houden van dieren ten behoeve van menselijke consumptie, in het bijzonder. Het coronavirus is van dier op mens overgedragen en waarschijnlijk gemuteerd op de overvolle dier- en vleesmarkten in China. Het zijn ontwikkelingen die gemakkelijk kunnen leiden tot de mutatie en het ontstaan van levensbedreigende virussen.

Lees het verslag van de Online-conferentie in The Guardian ‘Jane Goodall: humanity is finished if it fails to adapt after Covid-19’ – lees hier meer

De VN over het milieu en het klimaat
'The foods we eat, the air we breathe, the water we drink and the climate that makes our planet habitable all come from nature. For instance, each year, marine plants produce more than a half of our atmosphere's oxygen, and a mature tree cleans our air, absorbing 22 kilos of carbon dioxide, releasing oxygen in exchange. Despite all the benefits that our nature give us, we still mistreat it.That is why we need to work on that. That is why we need this Observance.'

In 2020, was het thema van World Environment Day 5 juni jl biodiversity – a concern that is both urgent and existential. Recent events, from bushfires in Brazil, the United States, and Australia to locust infestations across East Africa – and now, a global disease pandemic – demonstrate the interdependence of humans and the webs of life, in which they exist.

 • Klik hier voor een bijzondere animatie over biodiversiteit. 
 • Doe de VN-Biodiversiteitsquiz, klik hier 
 • Lees het CNN artikel van 2 juni - The sixth mass extinction is happening faster than expected. Scientists say it's our fault, klik hier

Alarmerende boodschap
In een artikel van The Guardian gaven onderzoekers van de klimaatcrisis een zeer krachtige en alarmerende boodschap afgegeven. Als de natuur en het klimaat niet de kans krijgen zich te herstellen zullen de pandemische rampen catastrofaler worden. Er is slechts een diersoort verantwoordelijk voor de huidige situatie - de mens. Lees het artikel in The Guardian: Halt destruction of nature or suffer even worse pandemics, say world’s top scientists – klik hier

 • Lees het CNN-artikel Flamingos flock to a locked-down Mumbai’ – klik hier
 • Zie de CBS News-reportage ‘Climate change is causing Antarctica's snow to turn green, study says’ 21 mei 2020 – klik hier
 • Lees het USNews-artikel '100,000 Americans Die from Air Pollution, Study Finds' -
  klik hier
 • Lees het CNN-artikel Billions of people could live in areas too hot for humans by 2070, study says - klik hier
 • The Washington Post kreeg begin mei een 2020 Pulitzer Prijs toegekend voor de artikelreeks ‘- 2°C: Beyond the Limit’ waarin met een veelheid van data werd aangetoond dat de opwarming van de aarde niet iets van de toekomst is maar feitelijk al gebeurt, op tal van plaatsen in de wereld – klik hier
 • Lees het artikel en bekijk de video’s van CNN (16 mei) - Deserted Venice contemplates a future without tourist hordes after Covid-19, klik hier  
 • Amsterdammers willen rust behouden: 'Verplaats Wallen, stop toeristenwinkeltjes' – lees hier meer
 • Lees het artikel in The Guardian - 'We've never seen this': wildlife thrives in closed US national parks, klik hier

De hoogleraren Josef Settele, Sandra Díaz and Eduardo Brondizio hebben de meest omvangrijke gezondheidscontrole op de planeet aarde uitgevoerd. De resultaten zijn in 2019 gepubliceerd door het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). De conclusie is dat de mensheid in gevaar verkeert door een versnelde achteruitgang van de natuurlijke levensondersteunende systemen van de aarde. In een artikel dat medio april werd gepubliceerd schrijft dr. Peter Daszak, die een nieuw onderzoek van IPBES voorbereidt: ‘Ongebreidelde ontbossing, ongecontroleerde uitbreiding van landbouw, intensieve landbouw, mijnbouw en infrastructurele ontwikkeling en de exploitatie van het bestand van wilde dieren hebben een ‘perfecte storm’ gecreëerd voor het ontstaan van ziektes’.

 • Lees het Axios-artikel: Coronavirus is a Rorschach test on how best to battle climate change – klik hier
 • Lees en bekijk de CNN-reportage ‘Ocean warming is causing massive ice sheet loss in Greenland and Antarctica, NASA study shows’, klik hier.

Human Right Watch komt in een artikel (zie verderop) over corona en klimaat met een duidelijke waarschuwing: In the initial aftermath of the global financial crisis of 2008, global CO2 emissions from fossil fuel combustion and cement production decreased by 1.4 percent, only to rise by 5.9 percent in 2010! And the crisis this time could have a longer-term impact on the environment — at far greater cost to human health, security, and life — if it derails global efforts to address climate chang!! 

Te midden van de omvangrijke menselijke tragiek en de enorme economische ontwrichting van COVID-19 zijn er ontwikkelingen die van groot belang zijn en voor de wereldgemeenschap een spiegel vormen. Ze  zouden een directe aanleiding moeten zijn het economisch beleid voor in het post-pandemisch tijdperk sterk te wijzigen in de richting van een duurzame economie en samenleving. De natuur stelt de wereldgemeenschap voor een keuze die in feite geen keuze mag zijn. Maar wat gaat de wereldeconomie straks doen? Blindelings driedubbel zo hardhollen? Of lessen trekken uit de pandemische maanden?

 • Lees dit artikel in de Washington Post: As humans stay indoors, wild animals take back what was once theirs – klik hier
 • Lees het CNN-artikel Images of Venice from space show how coronavirus has changed the city's iconic canals (zie foto boven – links  een foto van 19-04-2019, rechts van 13 april 2020) klik hier
 • Lees het CNN-artikel Satellite images show less pollution over the US as coronavirus shuts down public places – klik hier  
 • Lees het artikel van Human Rights Watch: How Covid-19 Could Impact the Climate Crisis – klik hier
 • Bekijk de MSNBC–tv reportage - De luchtvervuiling vermindert wereldwijd temiddden van coronavirus-lockdowns - Klik hier

Door de economische stilstand komt de uitgeputte natuur op adem – wereldwijd. Een blessing in disguise. En tevens blijkt er een verband tussen de uitbraak van COVID-19 (en vorige epidemieën) en de belasting van de natuur en het klimaat. Het WWF stelt: De conclusies: Het is zeer waarschijnlijk dat de legale en illegale handel in wilde dieren aan de oorsprong ligt van deze corona-uitbraak.

Voor een artikel uit de New York Times over de verdwijning van diersoorten door de klimaatcrisis, klik hier

Herstel van de natuur
In de kanalen in en de wateren rond Venetië herstelt de natuur zich. De kwaliteit van het water verbetert zichtbaar en de visstand herstelt zich. In het noorden van India doemen op grote afstand de majestueuze bergtoppen weer op, na decennia waarin ze schuil gingen achter de hardnekkige en toenemende luchtvervuiling. Boven regio’s in China die werden en zijn getroffen door de lockdown vanwege het coronavirus is een opmerkelijk herstel van de luchtkwaliteit vastgesteld.

Niemand had gerekend op de enorme impact van de verspreiding van een virus dat een pandemie werd. Maar niemand had ook gerekend op een adempauze voor de natuur die in de afgelopen 100 jaar in toenemende werd belast door de gevolgen van de groei van de wereldbevolking en de economieën. De enorme belasting van milieu en klimaat mondde de laatste 20 jaar in een toenemend protest wereldwijd en een luider wordende roep om maatregelen, zeer restrictieve maatregelen die regeringen voor schier onmogelijke opgaves nu en voor de toekomst stelden.

Voor een artikel in The Guardian over het hoge tempo waarin de ijskap in Groenland smelt, klik hier

Er moesten ongewone omstandigheden aan te passen, niet eens bedacht door Hollywood, om in zo’n 170 landen in meer of mindere mate de activiteiten van de samenlevingen aan banden te leggen. Het stilleggen van fabrieken en reisverkeer heeft een ongekend effect.

 • Air pollution drops as Europeans stay at home – CNN 27-03: klik hier
 • 'Nature is taking back Venice': wildlife returns to tourist-free city - With the cruise ships gone and the souvenir stalls closed, the coronavirus lockdown has transformed La Serenissima’s waterways  - klik hier voor het hele artikel in The Guardian
 • The Guardian:  Air pollution linked to far higher Covid-19 death rates, study finds klik hier
 • Zie hier een alarmerend artikel van de Washington Post van 18- maart jl. Greenland lost a near-record 600 billion tons of ice last summer, raising sea levels klik hier
 • Voor  het eerst in decennia kunnen Indiërs in het noorden van het land de bergtoppen van de Himalaya weer zien. Door de uitstoot van de industrie en het sterk toegenomen verkeer gingen de enorme bergmassa’s schuil achter dikke lagen luchtvervuiling. Nu veel fabrieken en  het verkeer grotendeels stilleggen klaart de lucht op, letterlijk. Lees hier het artikel van CNN, People in India can see the Himalayas for the first time in 'decades,' as the lockdown eases air pollution klik hier

Het SARS-COV-2-coronavirus, maakt deel uit van de zogenaamde zoönosen - zoals ebola, AIDS, SARS of vogelgriep. Het zijn ziekten die door dieren op mensen worden overgedragen. Aan de basis van het nieuwe virus ligt het fenomeen van de ‘spillover’, het moment waarop een ziekteverwekker van de ene gastheersoort op de andere overgaat. Een van de meest waarschijnlijke gastheren van het SARS-CoV-2-virus zijn vleermuizen. Hoewel het niet met 100 procent zekerheid meer te achterhalen is (alle producten op de verdachte markt in China werden vernietigd om gezondheidsredenen) achten  wetenschappers het waarschijnlijk dat het virus de sprong kon maken naar de mens via schubdieren als 'tussengastheer'. Deze kleine insectenetende zoogdieren, waarvan de acht soorten die er zijn in Afrika en Azië met uitsterven worden bedreigd, zijn de meest gesmokkelde zoogdieren ter wereld. Ze worden vooral bejaagd en verhandeld vanwege hun schubben die genezende krachten worden toegedicht, maar ook voor hun vlees.

De conclusies: Het is zeer waarschijnlijk dat de legale en illegale handel in wilde dieren aan de oorsprong ligt van deze corona-uitbraak. De handel in wilde dieren is een bewezen vehikel voor oude en nieuwe zoönosen, die jaarlijks ongeveer een miljard ziektegevallen en miljoenen sterfgevallen veroorzaken. 75 procent van de tot dusver bekende ziekten bij de mens zijn afkomstig van dieren, en 60 procent van de opkomende ziekten wordt overgedragen door wilde dieren.
(bron: WWF – Klik hier voor het hele artikel)

 • WWF-rapport wijst op link tussen COVID-19-pandemie en vernietiging van natuur klik hier
 • Pope says coronavirus pandemic could be nature's response to climate crisis CNN, klik hier
 • Lees hier het artikel in Forbes - Nature Started Healing Even Before Lockdowns—But We Can Now See The Results For Ourselves, klik hier

Milieu-racisme
En wat deze tijd ook aan het licht brengt zijn de vele vormen van milieu-racisme. In een documentairefilm van onder andere actrice en regisseuse Ellen Page ‘There is something in the water’ laat ze zien hoe kwetsbare gemeenschappen relatief veel harder worden getroffen door het COVID-19 virus. Deze gemeenschappen beschikken minder over goede gezondheidszorg en schoon water en wonen niet zelden nabij vervuilende fabrieken. Ze worden aan hun lot overgelaten. Klik hier voor een uitzending van het Amerikaanse tv-netwerk MSNBC over de film en een interview met Ellen Page.

Foto: Li-An Lim - Unsplash

 
 

 
Meer over
 
who x.jpg
8 aug 2020

Blog Covid-19 - VN-topman: lockdown van scholen is een 'generational catastrophe'

Blog Covid-19 - VN-topman: lockdown van scholen is een 'generational catastrophe'
corona x.jpg
7 aug 2020

Afstand (blijven) houden en een mondmasker op - Herkennen we elkaar nog?

Afstand houden en een mondmasker op - Herkennen we elkaar nog?
Lessen in burgerschap - hoe democratieën (dis)func
7 aug 2020

Lessen in burgerschap - hoe democratieën (dis)functioneren in tijden van een pandemie

Lessen in burgerschap - hoe democratieën functioneren in tijden van een pandemie
Werkgroep Halsema: Voorkom schuld-tsunami onder jo
12 jul 2020

Werkgroep Halsema: Voorkom schuld-tsunami onder jongeren, zzp'ers en flexwerkers

Werkgroep Halsema: Voorkom schuld-tsunami onder jongeren, zzp'ers en flexwerkers
‘Designing The Future’, de zeer actuele opdracht v
21 jun 2020

‘Designing The Future’, de zeer actuele opdracht van een nieuw Fontys ACI-lectoraat

‘Designing The Future’, de zeer actuele opdracht van een nieuw Fontys ACI-lectoraat
WaPo:Generatie Z wil straks een solidaire samenlev
14 jun 2020

WaPo:Generatie Z wil straks een solidaire samenleving en goed klimaatbeleid

WaPo: Generatie Z wil na de pandemie een meer solidaire samenleving
meix.jpg
2 mei 2020

Nationale Herdenking 4 mei - Publiek herdenkt thuis - De Dam zal zonder publiek zijn

Nationale Herdenking 4 mei - Publiek herdenkt thuis - De Dam zal zonder publiek zijn
sam-balye-w1FwDvIreZU-unsplash.jpg
21 apr 2020

AOb: heropen scholen niet te vroeg - Sommige EU-landen gaan er al toe over

AOb: heropen scholen niet te vroeg - Sommige EU-landen gaan er al toe over

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies