Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame en menswaardige samenleving

Kennisnet gaat met Adviespunt Onderwijstijd scholen ondersteunen

26 jun 2013 | Nieuws

Instellingen krijgen meer eigen verantwoordelijkheid om goed onderwijs te realiseren. De verandering van de regels met betrekking tot onderwijstijd zijn veelal niet een organisatorische uitdaging, maar eerder een inhoudelijk vraagstuk. Het kabinet wil het verplichte aantal lesuren in het middelbaar beroepsonderwijs verhogen. Tegelijkertijd krijgen scholen meer ruimte voor de invulling ervan. Deze maatregel moet de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs verbeteren, wat ook leidt tot meer gemotiveerde studenten, een hoger leerrendement en minder uitval. De kwaliteit van de invulling van onderwijstijd is leidend. Daar zijn goede onderwijsconcepten voor nodig. Nieuwe ict-toepassingen bieden mogelijkheden. Kennisnet gaat scholen ondersteunen om deze nieuwe situatie aan te grijpen om op een innovatieve manier hun onderwijs(tijd) te verbeteren. Hiervoor is het Adviespunt Onderwijstijd opgezet. Het ministerie van OCW en de Onderwijsinspectie hebben bij de totstandkoming van het Adviespunt Onderwijstijd gefungeerd als gesprekspartner.
 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies