Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

main-logo.png

Ingrado werkt samen in hindervrije overstap jongeren naar het mbo

6 jun 2017 | Nieuws

Ingrado heeft in nauwe samenwerking met de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de VNG gewerkt aan de ontwikkeling van een gedragslijn om de overstap van jongeren naar het MBO zonder hindernissen te laten plaatsvinden. Tijdens een handtekeningenestafette op 29 mei werd de gedragslijn bekrachtigd.

 Ingrado is een vereniging met als leden de afdelingen leerplicht van de gemeenten en de RMC-regio’s. Landelijk ziet het verenigingsbestuur toe op de vereniging waarbij de statuten, de missie en het bedrijfsplan leidend zijn. Zeker met het oog op de vervroegde aanmelding voor instroom in het MBO heeft Ingrado de handtekening gezet onder de gedragslijn. In de gezamenlijke verklaring schrijven de ondertekenaars: "De overstap naar het mbo is een belangrijk moment in de (studie)loopbaan van jongeren en jong-volwassenen. Een structurele samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en andere instellingen in de regio draagt bij aan een succesvolle overstap, in het bijzonder voor jongeren en jongvolwassenen die extra ondersteuning nodig hebben voor het kunnen volgen en afronden van een opleiding. De jongeren in het vizier houden op verschillende overstapmomenten, maar ook het in kaart brengen en organiseren van de benodigde ondersteuning is een taak waarbij onderwijsinstellingen, gemeenten en arbeidsmarktpartijen elkaar nodig hebben en bij elkaar moeten aansluiten. Een regionale, ketengerichte aanpak is nodig om te komen tot een voor die jongere kansrijke onderwijsroute."

 
 

 
Meer over
 
22-23-25 Better Be me foto 2.jpg
10 jun 2017

'Better be me'-meerdaagse bezinningsdagen voor jongeren in juni

Betterbeme-meerdaagse bezinningsdagen voor jongeren

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies