We zijn wat we delen© - Kennis & Informatie Online Platform Beroepsonderwijs

cao 2016.jpg

Onderhandelaarsakkoord voor nieuwe cao in het mbo

14 jun 2016 | Nieuws

In het mbo is een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao afgesloten. De AOb, de andere vakorganisaties in het onderwijs en de MBO Raad bereikten op 11 juni 2016 een akkoord. Als de achterbannen instemmen, heeft de cao een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017.

Het akkoord bevat een structurele loonsverhoging van 3 procent per 1 juli 2016 en een eenmalige uitkering die gelijkstaat aan het bedrag dat zou zijn ontvangen over de eerst zes maanden van 2016 als de salarisstijging van 3 procent per 1 januari zou zijn ingegaan. De in 2015 uitbetaalde loonsverhogingen zullen in de nieuwe salaristabellen worden verwerkt, waarmee uitvoering wordt gegeven aan de in een eerder stadium afgesloten loonruimteovereenkomst in de publieke sector. De uitbetaling van deze bedragen zal om organisatorische redenen plaatsvinden in de maand september. 

Daar bovenop komt een eenmalige pensioengevende uitkering per 1 april 2017 van € 500,- bruto bij een fulltime dienstverband. Bij een parttime dienstverband zal deze uitkering naar rato van de omvang van het dienstverband worden uitbetaald.

Verder zijn er in het akkoord afspraken gemaakt over een verandering van het sociale zekerheidsstelsel, inclusief de monitoring van de kosten ervan en een betere positie van de vakbonden in het lokaal overleg met uw werkgever. Ook is duidelijkheid geschapen over: wat onder reorganisatie verstaan wordt, externe re-integratiebureaus dienen in het vervolg te voldoen aan een landelijk keurmerk, de Commissie van Beroep blijft gehandhaafd voor alle huidige zaken behalve ontslagzaken.

 
 

 
Meer over
 
Michel-Rog-bezoekt-V_D-College.jpg
10 jun 2016

Rog (CDA): Mbo verdient meer aandacht in de Kamer

Rog (CDA): Mbo verdient meer aandacht in de Kamer
99% van de leraren vindt dat het onderwijs moet ve
30 mei 2016

99% van de leraren vindt dat het onderwijs moet veranderen

99% van de leraren vindt dat het onderwijs moet veranderen
Nieuwe wet bemoeilijkt inhuren zzp’ers door beroep
14 mei 2016

Nieuwe wet bemoeilijkt inhuren zzp’ers door beroepsonderwijs

Inhuur zzp’ers in beroepspraktijk bemoeilijkt
Filips
11 mei 2016

Pesten en intimidatie mbo-medewerkers blijven aandacht eisen

Docenten en veiligheid.

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies