Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

RemcoBoerCios.jpg

Impuls voor MBO Sport & Bewegen door samenwerking CIOSNL en NISB

22 sep 2015 | Nieuws

Innovatie en kwaliteitsverbetering in het onderwijs aan studenten MBO Sport & Bewegen. Dat is de insteek van de samenwerkingsovereenkomst, die recent in Ede is getekend door  Remco Boer (directeur Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) en Martijn van Embden (voorzitter stichting CIOS Nederland). Ze verstevigen de basis van samenwerking doordat CIOSNL nu ook kantoor gaat houden bij NISB, waardoor er snel geschakeld en ingespeeld kan worden op de actualiteit.

Het kennisinstituut NISB en stichting CIOSNL delen hun kennis en innovatiekracht. Zij stellen de door hen ontwikkelde producten en diensten beschikbaar voor andere partners in de branche van sport en opleiden. Het doel: vanuit een maatschappelijke oriëntatie innovatieve projecten ontwikkelen op het snijvlak van onderwijs, werkveld, kennis en onderzoek. Waarin zij streven naar  producten en diensten van hoogwaardige kwaliteit met een duurzaam karakter die zij willen delen met  relevante branches en doelgroepen.

Beide partijen zien concrete samenwerkingsmogelijkheden rond de implementatie van het MBO kwalificatiedossier Sport en bewegen. NISB en CIOSNL wisselen actief kennis met elkaar uit vanuit beleid, onderzoek, praktijk en onderwijs. Ze delen en ontwikkelen in co-creatie nieuwe inhoud, materialen en middelen die het onderwijs innoveren en de kwaliteit verbeteren.

Op de foto (fotograaf Sander Lems/NISB): Samenwerking tussen NISB en CIOS-NL bekrachtigd: links Remco Boer (NISB), rechts Martijn van Embden (CIOS-NL).

Bron: NISB, CIOSNL 

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies