Platform Profielactueel - beroepsonderwijs, burgerschap en (sociale) duurzaamheid

Hogeschool Rotterdam benoemt Ellen Klatter tot lector Studiesucces

11 apr 2016 | Nieuws

Hogeschool Rotterdam heeft dr. Ellen Klatter aangesteld als lector Studiesucces bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. Klatter gaat onderzoeken welke onderwijs- en persoonsfactoren een bepalende rol spelen bij het studiesucces van de studenten van Hogeschool Rotterdam.

De studentenpopulatie van Hogeschool Rotterdam kenmerkt zich door een grote diversiteit aan vooropleidingen, etniciteit en sociaaleconomische achtergronden. Om het verschil te maken in het succes van studenten is het nodig dat docenten binding en betrokkenheid kunnen aangaan vanuit de inhoud. Dit vraagt veel van de pedagogische en didactische vaardigheden van de docent. Zeker omdat recente cijfers laten zien dat het studiesucces daalt. In het bijzonder van studenten uit het mbo en met een niet-westerse achtergrond.

Hogeschool Rotterdam wil, met de benoeming van Klatter, meer inzicht krijgen in oorzaken van studiesucces. Klatter gaat op zoek naar elementen die aantoonbaar bijdragen aan de motivatie, binding en kwalificering van studenten aan Hogeschool Rotterdam. In haar onderzoek naar studiesucces zal Klatter de professionele identiteit van de docent betrekken; de basis voor het vormgeven van krachtig studentgericht beroepsonderwijs. Hiermee geeft Klatter invulling aan de ambitie van het College van Bestuur om een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van de instroom, binding, doorstroom, vorming, studiesucces en carrièreperspectief van de Rotterdamse populatie in het hoger beroepsonderwijs.

Klatter zal in het onderzoek naar studiesucces zich niet alleen richten op het aantal studenten dat in het eerste jaar uitvalt en na vijf jaar de studie heeft afgerond, ook zal zij de cognitieve ontwikkeling, de maatschappelijke betrokkenheid gedurende de studie en het persoonlijk welbevinden tot het moment van afstuderen betrekken. De hogeschool zelf vormt het onderzoeksgebied van Klatter waarbij verschillende (deel-)onderzoeken bij verschillende opleidingen zullen worden uitgevoerd. Klatter zal op het thema studiesucces nadrukkelijk de verbinding maken met andere Randstad-hogescholen.

 
 

 
Meer over
 
lsvb.jpg
30 apr 2016

Studenten luiden noodklok: Toegankelijkheid onderwijs staat onder druk

Instroom van studenten in het hoger onderwijs fors is gedaald.
het jonge kind.jpg
19 mrt 2016

Tegenstandster verschoolsing onderwijs aan het jonge kind neemt afscheid

Prof.dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer stopt als lector Early Childhood.
18-19-Thema-JvDijkx.gif
12 mrt 2016

Prof. Van Dijk: Pretopleiding volgen beter dan voortijdig school verlaten

Prof. Van Dijk in Profiel: Pretopleiding volgen is beter dan voortijdig school verlaten

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies