Platform Profielactueel
Gezondheidsraad brengt de gevolgen van energietran

Gezondheidsraad brengt de gevolgen van energietransitie voor de gezondheid in kaart

31 jan 2020 | Nieuws

De Commissie Signalering gezondheid en milieu van de Gezondheidsraad gaat verkennen welke veranderingen de energietransitie met zich meebrengt voor de bestaande woningen en andere gebouwen en wat daarvan de invloed is op de gezondheid en het welbevinden van mensen. Medio januari 2020 kwamen zo’n 30 deskundigen met uiteenlopende achtergrond bijeen om mee te denken over dit onderwerp.

Om de opwarming van de aarde en de negatieve gevolgen daarvan te beteugelen, zijn tijdens de klimaatconferentie in 2015 in Parijs afspraken gemaakt. Om aan die afspraken te voldoen moet Nederland overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind. In het Klimaatakkoord heeft de Nederlandse overheid vastgelegd welke maatregelen nodig zijn voor die energietransitie. Een van die maatregelen is dat de ongeveer 7 miljoen bestaande woningen en 1 miljoen bestaande andere gebouwen zo aangepast worden dat ze met duurzame warmte kunnen worden verwarmd en gebruik kunnen maken van duurzaam opgewekte elektriciteit.

De benodigde aanpassingen kunnen gevolgen hebben voor het geluid, de ventilatie en de temperatuur in woningen en gebouwen en dat kan weer van invloed zijn op de gezondheid en het welbevinden van mensen. Tijdens de workshop wisselden de deelnemers van gedachten over de vraag hoe eventuele nadelige gezondheidseffecten kunnen worden beperkt of voorkomen. De onbedoelde negatieve gezondheidseffecten zouden namelijk het draagvlak voor de energietransitie kunnen ondermijnen, terwijl de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen gezondheidswinst kan opleveren.

De deelnemers aan de workshop waren afkomstig uit het bedrijfsleven, non-profitorganisaties, ministeries, overheidsinstellingen, universiteiten en kennisinstituten. De gevarieerde samenstelling van de groep leverde een breed spectrum aan suggesties op en een waardevolle input voor de commissie. Het advies verschijnt naar verwachting in juni 2020.

 
 

 
Meer over
 
fried.jpg
1 feb 2020

Pompoenpatat winnend product in Challenge Voedselverspilling voor studenten Terra

Pompoenpatat winnend product in Challenge Voedselverspilling voor studenten Terra
aeres.jpg
29 jan 2020

Studenten Aeres MBO Emmeloord ontwerpen paddenstoelenbos

Studenten Aeres MBO Emmeloord ontwerpen paddenstoelenbos

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies