Platform Profiel Actueel

Geef de jonge generatie op alle terreinen meer ste

Geef de jonge generatie op alle terreinen meer stem in het beleid voor hun toekomst

15 okt 2020 | Nieuws

Het herstel van de economie uit de coronapandemie mag er niet toe leiden dat we terugkeren naar ‘normaal’, teruggrijpen op het oude en meer van hetzelfde gaan krijgen. De pre-pandemische structuren dienen te worden omgebouwd naar nieuwe vormen. Vormen die tegemoet aan met name de wensen en belangen van de jonge generatie. Zij dienen veel meer dan nu de ruimte en een stem te krijgen in de ontwikkeling van de samenleving waarin zij en hun kinderen straks leven. Het is zaak te werken aan een samenleving die veel meer dan voorheen minder met consumptie bezig is maar actief rekening houdt met het gegeven dat er generaties na ons komen.  

Tijdens Prinsjesdag werd duidelijk dat de economie en daarmee de bevolking nog lastige tijden te wachten staan. We staan voor een herstructurering van de samenleving. Laten we hopen dat dit niet gebeurt door louter vast te houden aan oude constructies, structuren en politieke visies die hun tijd hebben gehad. Corona heeft de deuren open gegooid en zicht gegeven op (de noodzaak van) totaal nieuwe ontwikkelingen. En het is daarin zaak dat de jonge generatie zoveel mogelijk het voortouw neemt. Zij dienen een beslissende stem te hebben in hoe het land er in 2050 voor dient te staan. Het gaat om de verjonging van vormen en concepten naar bestendige en flexibele structuren. Geef jonge generaties meer verantwoordelijkheid voor de koersbepaling die het schip neemt en bij de wederopbouw, de innovatie en ontwikkeling van de samenleving. De enorme verschuiving richting een online samenleving en het zoeken van een balans in online en fysiek werken en leren is één vorm.

Schep nieuwe banen – uit bestaande banen
De jonge generatie maakte de financiële crisis van 2008 mee en wordt nu geconfronteerd met een nieuwe, waarvan de uitkomst ongewis is. Het is van groot belang dat deze generatie uitzicht op een toekomst heeft. Er moet werk worden geschapen. Door sectoren die tijdens corona stil kwamen te leggen, weer op gang te brengen en door, bijvoorbeeld, nieuwe werkgelegenheid te scheppen uit….bestaande banen. Door vervroegd pensioen van werknemers.

De prognose is dat er in 2041 zo’n 4,7 miljoen 65-plussers zullen zijn. Tot 2060 zal dit aantal ongeveer gelijk blijven, pas daarna wordt een daling verwacht. Het kabinet besloot de AOW-leeftijd tot 2024 niet verder te laten stijgen dan 67 jaar. Daarna stijgt het moment dat je staatspensioen krijgt 8 maanden voor elk jaar dat we langer leven. Om ruimte te geven aan jongeren dient die regeling te worden aangepast. Laat ouderen (die dat willen en daarvoor kiezen!) eerder met pensioen gaan, bijvoorbeeld vanaf de 62 jaar. Geef hun banen aan jongeren.

Verantwoordelijkheid overdragen
Het gaat hier niet alleen om banen. Het gaat ook om een grote stem bij de (her)inrichting en verduurzaming van sectoren als bedrijfsleven, zorg, wonen, kuns&cultuur, onderwijs. En daarbij met name om het overdragen van meer verantwoordelijkheid naaar jongeren voor de koers en het welvaren van de samenleving. In politieke partijen, koepelorganisaties, het bankwezen, verzekeringen – overal dient op beleidsbepalende plaatsen ruimte te komen voor jongeren van 20-40 jaar.

Het domein Onderwijs
Geef bijvoorbeeld in het onderwijs jonge docenten en managers de ruimte (voorkom dat 1/3e van de nieuwkomers afhaakt binnen de eerste twee jaar!) en laat ze veel meer dan nu naar eigen inzichten werken aan andere vormen van onderwijs, bijvoorbeeld via een balans tussen online en fysiek leren. Al te lang is te star vastgehouden aan klassikale onderwijsvormen die al ruim 100 jaar bestaan en aan heilloze geldverslindende initiatieven om lerarentekorten op te lossen. De leraren zijn er gewoon niet. Het CBS stelde in februari 2020, vlak voor de pandemie: 'Het lerarentekort in het primair onderwijs loopt elk jaar op omdat leerkrachten het onderwijs verlaten vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd, terwijl er minder nieuwe onderwijzers instromen. Pabo’s leidden minder docenten op – al laten recente cijfers weer een toename zien – en een relatief groot aandeel leerkrachten verlaat het beroep binnen vijf jaar na afstuderen.'

Besteed het geld voor werving van wat er niet is aub aan innovatie van leervormen. Kijk naar de vele voorbeelden van andere lesmethoden met minder leerkrachten en begeleiders. Volg meer de moderne denkwijzen van jonge generaties die een andere perceptie hebben van de wereld en van leren. Anders denken over onderwijs is ook gezonder. Het blijkt dat docenten in het primair onderwijs die non-conformistisch handelen, en autonomie over hun eigen lessen opeisen krijgen, minder vaak te maken met een burn-out. Aldus een onderzoek van de Nyenrode Business Universiteit. We maken ons zorgen om curricula maar jongeren leren op een heel andere wijze. Leren begint niet en houdt niet op bij de muren van een school. Leren kan een levenshouding zijn inplaats van een schema van lesuren in een bepaald gebouw. 

Vasthouden aan oude denkvormen is enkel stress-gevend, wekt teleurstelling en is demotiverend. Geef ruimte aan andere mogelijkheden, aan manier van zien. Geen meer ruimte aan de jonge generatie.  

 
 

 
Meer over
 
Vaktijdschrift Profiel in oktober - THEMA Beroepso
17 okt 2020

Vaktijdschrift Profiel in oktober - THEMA Beroepsonderwijs & Welbevinden van jongeren

Vaktijdschrift Profiel in oktober - THEMA Beroepsonderwijs & Welbevinden van jongeren

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies