Kennisplatform voor het ambacht van docentschap in het beroepsonderwijs

FME, Defensie en roc's willen zorgen voor een cybe

FME, Defensie en roc's willen zorgen voor een cyberveilig Nederland

11 dec 2017 | Nieuws

FME, het ministerie van Defensie en de Regionale Opleidingscentra gaan intensiever samenwerken op het gebied van cybersecurity. Door meer aandacht voor cyberveiligheid in de mbo-opleiding Veiligheid & Vakmanschap (VeVa) en de uitwisseling van personeel wordt het cyberbewustzijn vergroot. De partijen tekenden daarvoor een overeenkomst tijdens de NAVO-oefening Cyber Coalition 2017. In deze oefening participeren onder andere FME-leden Siemens, KPN en Thales.

 

Gezamenlijke firewall

Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen: "Wij zijn niet de firewall van Nederland. We hebben geen digitale zandzakken die we binnenslepen bij een crisis. Daarom werken we samen met andere overheden, met de technologische industrie en met onderwijsinstellingen." FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: "Er zijn steeds meer digitale bedreigingen en er zijn te weinig specialisten om ons daartegen te beschermen. Dan in er maar één oplossing: nu menskracht delen en nieuwe specialisten opleiden voor de toekomst."

 

Geen grenzen

De bescherming van vitale infrastructuur en de veiligheid van het digitale dataverkeer is een gezamenlijke taak van de overheid en de maatschappij. De overeenkomst bekrachtigt die gedeelde verantwoordelijkheid. Wijnen: "Cyberaanvallen beperken zich niet tot grenzen, dus dat moeten wij ook niet doen." FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: "Nederland techproof maken betekent ook dat we ons moeten wapenen tegen nieuwe vijanden die onze digitale infrastructuur aanvallen."

 

Cyberlessen

Het Defensie Cyber Commando, VeVa-opleidingen en FME gaan samen cyber awareness lessen ontwikkelen. Vanaf het schooljaar 2018-2019 worden deze lessen aangeboden bij de VeVa-opleidingen.

 

Uitwisseling van kennis

Daarnaast komen er verschillende activiteiten om de uitwisseling van studenten en personeel tussen ROC’s, Defensie en FME-leden te bevorderen. Van kennismakingsactiviteiten tot werkervaringsplekken. Door de samenwerking wordt niet alleen kennis gedeeld maar tegelijkertijd worden de doorstroommogelijkheden verbeterd en de pool van cyberreservisten vergroot. Zo wordt continue gewerkt aan de digitale vaardigheden van onze experts. Remco Meijerink, ROC Friese Poort: "Het is belangrijk dat we als beroepsonderwijs aansluiten bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Met deze intentieverklaring spreken roc’s, FME en Defensie af dat we samen optrekken in het versterken van de kennis en vaardigheden van studenten en medewerkers op het gebied van cyber security. Niet alleen voor de opleidingen ICT die we voor defensie verzorgen, ook voor andere beroepsopleidingen."

 

Cyberoefening

Jaarlijks houdt de NAVO de Cyber Coalition oefening. In deze oefening worden zowel militaire als civiele systemen digitaal aangevallen. Vorig jaar werkten Defensie en FME voor het eerst samen met de deelname van bedrijven aan deze oefening. Ook dit jaar nemen bedrijven weer deel en vormen zij een fictief bedrijf dat zal worden aangevallen. Samen zullen zij proberen de aanval af te slaan. Samenwerking met Defensie en andere NAVO-landen en organisaties is hierbij noodzakelijk.

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies