We zijn wat we delen© - Kennis & Informatie Online Platform Beroepsonderwijs

Europese Verkiezingsfestivals kunnen kennis en zel

Europese Verkiezingsfestivals kunnen kennis en zelfvertrouwen jongeren vergroten

7 jan 2020 | Nieuws

In 2019 organiseerde ProDemos op een aantal mbo-instellingen een Verkiezingsfestival over de Europese Parlementsverkiezingen. Het doel daarvan was om jongeren naar de stembus te krijgen en ze daarbij een positieve en leerzame ervaring te geven met de politiek. ProDemos vroeg Wouter van der Zanden Msc en dr. Frank Wanders te onderzoeken of deze festivals effect hebben op de opkomst van jongeren en op de houding die mbo-studenten hebben ten aanzien van de politiek? En hoe beoordelen mbo-studenten deze festivals?

Dit zijn hun bevindingen: ‘Hoewel het verkiezingsfestival geen directe invloed heeft gehad op de verkiezingsopkomst onder de mbo-studenten, zijn diverse politieke houdingen van de studenten na afloop van het verkiezingsfestival wel degelijk verbeterd. De interesse van studenten in maatschappelijke problemen, Nederlandse en Europese politiek is ten positieve verbeterd na het verkiezingsfestival. Ook zien we een positieve invloed van het festival op de kennis over de Europese verkiezingen en de intentie om een debat bij te wonen. Tevens heeft het festival een positieve invloed op het gevoel dat studenten hebben om actief deel te kunnen nemen aan de politiek (intern politiek zelfvertrouwen). (…) In relatie tot de beperkte tijdsbesteding (een schooldag) is dit een goede uitkomst.’

Aan de hand van de resultaten en de feedback van studenten, begeleiders en mbo-scholen, ezijn nkele verbeterpunten en aanbevelingen opgesteld.

1.) Organiseer het festival op de dag voor de verkiezingen. Hoewel we in dit onderzoek geen direct effect op het stemgedrag van de studenten waarnemen, vinden we wel degelijk positieve effecten van het festival op diverse politieke houdingen. Zoals eerder beargumenteerd weten we uit ander onderzoek dat deze houdingen een positieve samenhang vertonen met opkomst bij de stembus. De resultaten laten zien dat jongeren weten hoe stemmen werkt, maar uit gesprekken tussen begeleiders en studenten blijkt dat sommige studenten op de dag van de verkiezingen wel wilden stemmen, maar dat ze hun stempas niet mee hadden. De interesse van de studenten, het gevoel iets bij te kunnen dragen aan de politiek is dus wel vergroot, maar praktisch gezien lukte het ze niet om werkelijk te gaan stemmen. Dit terwijl er op een aantal scholen wel een stembus aanwezig was. Daarom stellen we voor om de verkiezingsfestivals een dag voorafgaand aan de verkiezingen te organiseren i.p.v. op de dag zelf. Op deze manier kunnen de festivals bijdragen aan politieke kennis, interesse en politiek zelfvertrouwen en gaan de studenten een dag later hopelijk gewoon naar de stembus.

2.) Blijf inzetten op direct contact tussen politici en studenten. Zowel studenten als docenten geven aan dat ze veel waarde hechten aan het directe contact tussen politici en de studenten. Omdat studenten (en docenten) deze ervaring zo goed beoordelen, is het noodzakelijk om dit element van de festivals te behouden. Ook zou op deze relatie tussen politici en studenten in vervolgonderzoek meer focus kunnen komen te liggen.

3.) Denk na over de inzet van infotainment. Het festival georganiseerd door de NJR wordt door studenten beter beoordeeld dan het festival van ProDemos. Dit kan een gevolg zijn van het feit dat de NJR meer inzet op infotainment dan ProDemos. Hoewel de doelen van beide organisaties enigszins verschillend zijn, zouden zowel de NJR als ProDemos wat betreft de invulling van de festivalprogramma’s van elkaar kunnen leren. De balans tussen infotainment en een leerzame ervaring kan daarin worden aangebracht. Ook hier geldt dat in vervolgonderzoek dieper kan worden ingezoomd op de effectiviteit en beoordeling van de verschillende educatievormen.

 
 

 
Meer over
 
Van radicaal naar amicaal - omgaan met polarisatie
7 dec 2019

Van radicaal naar amicaal - omgaan met polarisatie en radicalisering in wijk en klas

Van radicaal naar amicaal - omgaan met polarisatie en radicalisering in wijk en klas

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies