Voor docentschap beroepsonderwijs in een rechtvaardige, veilige en circulaire samenleving

Cover  K03-015 AO3048 v3.jpg

EU wil aanpak nepnieuws – lees onze recente AO-publicatie ‘Fake news’

17 mei 2018 | Nieuws

De Europese Commissie komt met een pakket maatregelen om online nepnieuws aan te pakken. In een recente uitgave van AO gaat historicus Frank Heinen in op fake news, de trend om alternatieve feiten als ware feiten te presenteren.

Fake news of nepnieuws is in zekere zin van alle tijden. Toch heeft het fenomeen vooral in het moderne tijdsgewricht een hoge vlucht genomen. De huidige Amerikaanse president Donald Trump gebruikt de term bijvoorbeeld te pas en te onpas om hem onwelgevallige feiten te verdoezelen of (media)kritiek op zijn beleid en functioneren te pareren. Trump’s adviseur Kellyanne Conway komt de twijfelachtige eer toe het begrip ‘alternatieve feiten’ ‘mainstream’ gemaakt te hebben. Inmiddels heeft de Washington Post de door Trump verkondigde aantoonbare alternatieve waarheden of (ronduit) leugens sinds diens inauguratie begin 2017 bijgehouden – begin februari 2018 waren het er ruim 2400. Maar ook tal van andere landen maken zich er schuldig aan. Dat de scheidslijn tussen harde informatie, subjectieve meningen en goed verhulde verzinsels snel vervaagt heeft tal van oorzaken - de opkomst van sociale massamedia als Facebook en Twitter, de toenemende polarisering van meningen en partijen en de door commercie gedreven platforms die in tegenstelling tot professionele nieuwsmedia niet doen aan hoor en wederhoor of strenge feitencontrole.

In deze uitgave van AO wordt ingegaan op de historie, de verontrustende normalisering en de bestrijding van nepnieuws. Het is een fenomeen waarop de moderne samenleving een  antwoord moet zien te geven.

U kunt deze uitgave bestellen, klik hier

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies