Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

Er is wél vraag naar mbo ICT´ers!

22 aug 2012 | Nieuws

De kans op een baan in de ICT verschilt enorm per opleiding. Door alle negatieve berichten in de media lijkt het alsof straks alle mbo ICT’ers werkloos thuis zitten. Dit is niet correct. Kenniscentrum ECABO waarschuwt jongeren, ouders en decanen voor misleidende berichten.

 

Vandaag deden  GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi en FNV Jong-voorzitter Dennis Wiersma ongenuanceerde uitspraken over de baankansen voor mbo ICT’ers. Dit deden zij in het pleidooi voor het maken van afspraken over de aanpak van jeugdwerkloosheid op Europees niveau. Zij schetsen opnieuw het beeld dat er voor álle mbo ICT-opleidingen een negatief arbeidsmarktperspectief is. Die interpretatie is niet correct en zorgwekkend. Eerder dit jaar bekritiseerde ECABO ook de ‘Keuzegids onderwijs mbo-opleidingen’ voor het schetsen van een ongenuanceerd beeld voor ICT’ers.

 

Juiste cijfers, verkeerde interpretatie
Eerdere berichten zijn gebaseerd op cijfers van o.a. het ROA. Maar daarbij zijn de cijfers van het mbo, hbo en wo op één grote hoop gegooid. Vervolgens wordt vraag en aanbod tegen elkaar afgezet en voor ICT is de conclusie dat het aanbod groter is dan de vraag op de arbeidsmarkt. Dat klopt, wanneer alles bij elkaar wordt opgeteld. Kijk je echter specifiek per opleiding dan verschilt dat enorm. De ICT-branche in zijn geheel is té omvangrijk en gedifferentieerd om in één adem te noemen met ‘baankans’. Dat wordt hier wel gedaan en zorgt voor een misleidend beeld.

 

Belang van eerlijke voorlichting
Het bedrijfsleven heeft nu en straks veel behoefte aan goed opgeleide ICT-beheerders, applicatieontwikkelaars en netwerkbeheerders. Voldoende instroom naar deze opleidingen begint met correcte studievoorlichting. ECABO roept voorlichtingswebsites, studiekeuzegidsen én de media op om kritisch te zijn bij het interpreteren van arbeidsmarktinformatie voordat er conclusies worden getrokken.

 

Bron: ECABO

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies