Platform Profielactueel
digi x.jpg

Digitalisering? Hé? Wat? Hoe? In Den Haag komt de beer eindelijk uit de winterslaap

6 jun 2019 | Nieuws

Het had zeker 10-15 jaar eerder moeten gebeuren, maar eindelijk lijkt er een barst in de glasstolp die Den Haag van de samenleving afschermt te komen. De politieke beer wordt eindelijk wakker en kijkt verdwaasd rond – Digitalisering? Hé? Wat? Hoe? D’66 heeft het initiatief genomen om te kijken of het parlement niet pro-actiever moet worden op het terrein van de digitalisering van de samenleving. Het NRC van woensdag 4 juni jl: ‘De Tweede Kamer begint een parlementair onderzoek naar digitalisering. Volgens één van de initiatiefnemers, D66-Kamerlid Kees Verhoeven, heeft het parlement nu „onvoldoende grip en kennis, stuurt het onvoldoende bij en is het in zekere zin onmachtig”. Verhoeven heeft het initiatief voor de onderzoekscommissie genomen samen met de Kamerleden Chris van Dam (CDA), Jan Middendorp (VVD) en Kathalijne Buitenweg (GroenLinks). Zij merkten dat ze in het land vaak de vraag kregen „waarom wij als Tweede Kamer zo achter de feiten aanlopen en zo traag op ontwikkelingen reageren”.

Een apart ministerie voor digitalisering

Al jaren pleit ProfielActueel voor een apart Ministerie voor de Digitale Samenleving vanwege die enorme invloed en snel voortschrijdende ontwikkeling. Terwijl de samenleving al decennia toegroeit naar een wereld waarin letterlijk alles afhangt van digitale technologie en AI aan de deur klopt, bleef de politiek in Den Haag blind. Met alle consequenties van dien. De digitale samenleving is al een feit. Nagenoeg iedere burger heeft een smartphone. De schade van digitale fraude en hacking nemen toe en lopen al in de miljarden. Social media regeert vele levens. Zie de toenemende en enorme invloed van de grote platforms als Facebook, Google, Twitter. Burgers kijken gemiddeld tientallen keren per dag op hun apparaat waarmee ze appen, mailen, winkelen, informatie zoeken, reizen boeken, bankieren, nieuws volgen, het weer bekijken, enz. Fake news en digitale inmenging in verkiezingen vormen een enorme bron van zorg. De samenleving is enorm kwetsbaar en beïnvloedbaar geworden. Dat vraagt om betrouwbare informatie, goede begeleiding en scholing in de opvoeding en in het onderwijs.

Maar de beer sliep rustig verder. De onverschilligheid bij opeenvolgende regeringen en de afwezigheid of versnippering van digitaal beleid bij overheidsorganisaties was tenenkrommend en in feite onacceptabel. Hét thema van deze eeuw was geen thema voor Den Haag. Evenals het feit dat in de afgelopen decennia in geen enkele verkiezing van parlement of provincie digitalisering een thema is geweest.

Lees ook onze andere bijdragen over dit thema:

  • Rathenau Instituut belicht de gevaren van digitale verspreiding van desinformatie klik hier
  • Hackers ondermijnen de samenleving - en bij overheid en politiek blijft het stil klik hier
  • De allerhoogste tijd voor een Ministerie voor de Digitale samenleving – klik hier 
  • Zonder een (internationaal) Deltaplan Digitalisering ligt anarchie op de loer – klik hier 
  • Twee dagen voor de wereldwijde cyberattack gaf Profiel een waarschuwing – klik hier 
  • Rathenau Instituut: Scholing in e-skills bittere noodzaak - klik hier
  • Uitgave AO over noodzaak van een ministerie voor de Digitale Samenleving – klik hier 
  • PROFIEL - Digitalisering (ont)regelt steeds meer – klik hier

Klik hier voor het artikel in NRC van 4 juni jl.

 
 

 
Meer over
 
nrc 2 x.jpg
22 sep 2019

Democratie, inclusiviteit en tolerantie worden wereldwijd op de proef gesteld

TDemocratie, inclusiviteit en tolerantie worden wereldwijd op de proef gesteld
Techniek-450034 web.jpg
14 jun 2019

Toename van jongeren die een toekomst zien in de techniek

Toename van jongeren die een toekomst zien in de techniek

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies