Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

Tuur Tisseghem via Pexels mask 3966920.jpg

COVID-19 Profiel - In 4 weken van 43.000 naar 1.15 miljoen besmettingen

3 apr 2020 | Nieuws

1.134.000+ geïnfecteerden wereldwijd - 233.000+ mensen genezen - Premier Rutte: Blijf zoveel mogelijk thuis - let op elkaar, houd afstand! - Flatten the curve! - Nederland is de maand april a.s. cruciaal! - Kabinet: restricties blijven tot 29 april a.s. - Introductie van de #elleboog-Paasgroet - Pandemie leidt tot meer dictatuur en ondermijning van de vrije pers - Docenten die multitasken moeten alle zeilen bijzetten - Maak je leven coronaproof (CNN) - De Paasdagen worden een immense uitdaging - Wat zijn de gevolgen privé & mentaal van online leren? - Waak voor burnout onder zorgverleners en docenten - Geef mensen in zorg en veiligheid niet onnodig meer werk - Studenten bereid tot inzet in diverse sectoren - Alleen Antarctica is virusvrij - Door lockdown herstelt de luchtkwaliteit zich wereldwijd - Kinderen thuis? Behoud een structuur! - Signalering van verwaarlozing van kinderen en huiselijk geweld van groot belang - Gun jezelf tijd voor 'coping' - Houd jezelf en elkaar vitaal - 3,6 miljoen scholieren/studenten thuis - 80% scholen heeft afstandsonderwijs - Laat geen kinderen achter! - Productie mondkapjes komt op gang

COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2), is een A-ziekte. Op 7 maart jl waren er wereldwijd 43.141 besmettingen en 4340 mensen genezen - op 26-03  waren er 472.000+ geïnfecteerde personen geïnfecteerde en 18.900 overlijdensgevallen - info: John Hopkins University. Zie voor een wereldkaart, van de John Hopkins Universiteit in de VS klik hier

 • Alleen Antarctica is coronavirus-vrij. Klik hier voor meer informatie
 • De WHO verklaart: ''Unprecedented measures to slow and interrupt transmission of COVID-19 are buying us time and reducing pressure on our health systems, but at a significant social and economic cost. Physical distancing and isolation measures, the closure of schools and workplaces, are particularly challenging us - as they affect what we love to do, where we want to be, and who we want to be with.''
 • RIVM: De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan lijken effect te hebben, maar het is nog veel te vroeg om de teugels te laten vieren. Dat heeft Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektenbestrijding van het RIVM op 31 maart jl duidelijk gemaakt in de Tweede Kamer. Hij was daar om de Kamerleden bij te praten over de crisis. Klik hier voor de RIVM website.
 • Het doel van alle restricties is: ‘flattening the curve’: met name het aantal besmettingen met het coronavirus zo laag mogelijk houden opdat het gezondheidssysteem niet overbelast wordt. On om dat doel te bereiken, zetten landen isolatiestrategieën in.
 • De Paasdagen 12-13 april a.s. worden over de hele wereld een immense uitdaging.
  Met het oog op Pasen zei premier Rutte tijdens de beantwoording van vragen in de Tweede Kamer op 1 april: 'Ook voor die dagen geldt zoveel mogelijk, blijf thuis!' En Bondskanselier Merkel zei op 31 maart jl bij de bekendmaking van een verlening voor Duitsland van de afzonderingstermijn tot (voorlopig) 19 april a.s.: 'Een pandemie kent geen Feestdagen.'

EU: Ondermijning vrije media geeft pandemie vrij baan
De vrije media wordt in tal van landen gehinderd door bepalingen van regeringen die de coronacrisis aangrijpen om de eigen macht te verstevigen. De bevolking krijgt gekleurde en onvoldoende informatie en instructies. Dat betekent een groot risico voor de verspreiding van het virus. Klik hier

Regeren in een democratie ten tijde van een pandemie - Profielactueel.nl
Regering, overheid en politiek roepen burgers op zoveel mogelijk thuis te blijven. met andere woorden: verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen gedrag om zo de kans op verspreiding van het coronavirus in te dammen. Is dat niet samen met opvoeding het doel van onderwijs? Jongeren leren om verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen gedrag maar ook voor het welzijn van anderen. Het begrip ''samenleving'' krijgt in deze tijden extra betekenis. 

We hebben een regering die in een goed functionerende samenleving met de democratie als basis boven zichzelf kan uitgroeien. Dankzij het beroep dat men kan doen op menskracht en fondsen binnen en buiten de grenzen. Klik hier voor de hele tekst op onze website.

Emotioneel meest veeleisende beroepsgroepen staan ook in frontlinie van viruscrisis
Dat geldt voor onderwijs, verpleegkunde en veiligheidsdiensten, klik hier

Onderwijs

Leren gebeurt nu voor 80-90% online – wat zijn de effecten op studenten en docenten (ook privé)?
Lees ons artikel, klik hier

Mbo scholen als Drenthe College, Noorderpoort, Alfa-college Landstede Groep, Terra en ROC Menso Alting gaan in ieder geval tot 6 mei door op de ingeslagen weg: online onderwijs bieden aan studenten. In uitzonderlijke gevallen – dus als het echt niet anders kan en zonder dat studenten daartoe verplicht worden – kan examinering op kleine schaal plaatsvinden in het schoolgebouw. Of bij stagebedrijven uiteraard. Zie hier het hele bericht.

Pandemie vergt (te) veel van docenten die multitasken
De ervaringen van docenten over wat wrken tijdens de pandemie betekent druppelen binnen. Vooral professionals met meerdere verantwoordelijkheden hebben het zwaar. Sommigen spreken van een ratrace. Klik hier voor het relaas. Enkele reacties van docenten:

 • 'Ik werk me een slag in de rondte met de kids thuis om mijn eigen werk te bolwerken'.
 • ''Heb mijn hoofd vol met alle 'examen' maatregelen die we moeten bedenken.' 
 • 'De overstap naar online onderwijs kost veel extra tijd en energie. Daar heb ik echt mijn draai in moeten vinden, de hele dag achter mijn pc zorgt ervoor dat ik ’s avonds en in het weekend mijn pc zoveel mogelijk uit laat.'

OCW: alle scholen dicht tot 29 april a.s.
Alle scholen blijven op last van de regering tot 29 april a.s. gesloten. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen is opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor alle informatie hierover.

Examens&toetsen
Het kabinet zegt dat studenten die niet alle punten hebben kunnen halen daar een jaar extra de tijd voor krijgen. Ook studenten in het mbo die door willen stromen naar het hbo krijgen een tegemoetkoming. Als zij door de coronacrisis niet op tijd klaar zijn met hun mbo-opleiding mogen zij toch alvast beginnen aan hun opleiding op het hbo. Ze krijgen zes maanden extra de tijd, tot 1 januari 2021, om hun mbo-diploma te behalen. Voor alle rijksinformatie, klik hier

Afstandsonderwijs - grote inzet uitgevers
In Nederland richten scholen mogelijkheden voor afstandsonderwijs in. De lessen gaan in aangepaste vorm door: er wordt op afstand lesgegeven. Scholen worden daarbij o.m. geholpen door uitgevers die op dit gebied hun diensten aanbieden. Een van hen is Uitgeverij Deviant. klik hier voor meer informatie. Een andere uitgever is Noordhoff, klik hier

Zie ook ons dagelijks actueel overzicht rond Online leren op onze website, klik hier.  

Meerderheid studenten bereid bij te springen in zorg en distributie
Een groot deel van de studenten in de randstad is bereid om bij te springen waar nodig ten tijde van de coronacrisis. Dat blijkt uit een onderzoek van studentenuitzendplatform Youbahn aan bijna 5.000 studenten in de randstad. Klik hier voor het hele bericht.

Steunacties van studenten en scholieren
De zorg is overbelast. Niet alle ouderen willen, durven of kunnen meer naar buiten. Op tal van plaatsen is burenhulp gestart. Op diverse plaatsen zijn ook studenten in actie gekomen om sectoren en groepen te ondersteunen. Het virus zorgt voor allerlei onverwachte vormen van maatschappelijke dienstverlening.

 • Diverse initiatieven, genomen door studenten, beogen de hulp en ondersteun van sectoren en groepen in de samenleving. Voor meer informatie klik hier
 • Actie studenten van Serve the City in Tilburg klaar voor hulpbehoevenden. klik hier.
 • Heel Leeuwarden Belt van het jongerennetwerk Time to Connect werd in april 2019 opgericht om enthousiaste jongeren in contact brengen met kwetsbare Leeuwarders. Klik hier.
 • Kinderen maken kaartjes voor ouderen opgesloten in hun huis. Klik hier

Thuis

10-puntenlijst WHO ter preventie van Coronavirus
De WHO heeft een 10 Punten-preventielijst voor burgers om verspreiding Coronavirus tegen te gaan, de preventielijst staat op onze website - klik hier.

Een advies is: zo min mogelijk je gezicht aanraken (wat we zo'n 15-25 keer per uur doen!), de Washington Post wijdt er een artikel aan, klik hier.

Maak je leven coronaproof - CNN
Hoe maak je je woningen je leven zoveel als mogelijk corona-proof? Klik hier voor een sheet van CNN waarin wordt gekeken naar functioneren in huis, boodschappen, de was doen, gasten, ziekte etc. 

Pasen. De viering van de Feestdagen zal anders verlopen dan andere jaren. Zie 
Reinventing Easter, Passover and Other Holiday Meals in a Time of Limits – New York Times klik hier 
- Studenten overzee kunnen niet naar huis - Bright World is one of the UK's leading Guardianship Organisations and has placed thousands of students into UK boarding schools since its foundation. klik hier.

Kinderen thuis? Behoud enige routine!
Kinderen thuis? Waak voor versloffing van de dagelijkse routine. Behoud en onderhoud een structuur die kinderen gewend zijn. ABCNews: Keep up the learning, give up the stress. Klik hier voor het bericht van ABC News. Voor informatie van Today.com over thuis online leren met kinderen, klik hier

Signaleren van verwaarlozing en huiselijk geweld 
Door de coronamaatregelen zitten gezinsleden nu noodgedwongen dichter op elkaar waardoor het risico op spanningen en (verbaal) geweld groter wordt. Verschillende professionals waarschuwen voor een toename van huiselijk geweldsincidenten. Lees ook op onze website de artikelen:

 • Augeo Foundation: Let juist in deze tijd goed op studenten om wie al zorgen bestonden – klik hier
 • Wat kun je als sociaal professional doen tegen huiselijk geweld in tijden van corona? - klik hier
 • Lees hier ook het artikel What is child abuse and neglect? - van de Australische overheid

Huisdieren bij besmetting mijden
Dieren verzachten het (eventuele) leed van thuiszitten/werken, klik hier. Maar bij verschillende diersoorten komen vormen van coronavirussen voor. Laat je huisdier niet likken aan je handen en gezicht en was je handen goed na contact met je huisdier, de voerbak, speeltjes en uitwerpselen. Voor besmette patiënten geldt het advies contact met dieren zo veel mogelijk te mijden. Meer info klik hier. En klik hier voor een bericht uit Oregon -Coronaviruses are common in several species of domestic and wild animals.

Gezondheidszorg

Extra handen voor de zorg
In korte tijd zijn er in het hele land initiatieven ontstaan van mensen die tijdens de coronacrisis willen helpen in de zorg. klik hier

Onder voorwaarden mogen niet-praktiserende verpleegkundigen tijdelijk weer aan de slag. Zie de verklaring van beroepsorganisatie van verpleegkundigen (105.000 leden) V&VN,  klik hier

Op verzoek van de zorginstellingen, maken scholen beroepsonderwijs de zorg- en welzijnsstudenten zo veel mogelijk voor de overbelaste zorgpraktijk beschikbaar. Zie hier de verklaring van ROC Mondriaan.

Tekort aan mondkapjes
Aan mondkapjes en ander beschermingsmateriaal is per 28-03 nog altijd een  tekort. Voorraden drogen op en worden amper aangevuld omdat fabrieken nog stilliggen of het materiaal elders wordt gebruikt. Klik hier. In Nederland en ook Vlaanderen worden in gevangenissen mondkapjes gemaakt. Klik hier

Tijdelijk helikopterplatform bij Rijnstate voor sneller vervoer patiënten klik hier
Vanaf woensdag 1 april heeft Rijnstate een tijdelijke helikopterlandingsplaats op haar terrein. Door de coronacrisis moeten er snel patiënten tussen ziekenhuizen vervoerd kunnen worden in heel Nederland. 

Zorginstellingen dicht voor bezoekers
Zorginstellingen sluiten voor enkele weken de deuren voor bezoekers. Voor meer informatie van ACTIZ, de organisatie van verpleeginstellingen over preventie klik hier.

Helft Nederlanders gaat komende jaren besmet worden - RIVM
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houdt er rekening mee dat de helft van de Nederlandse bevolking de komende jaren Covid-19 krijgt, zegt directeur infectieziektenbestrijding Jaap van Dissel tegen NRC Handelsblad. 

Neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts
Iedereen die niet ziek is, wordt in het mbo op school verwacht. Heb je last van je luchtwegen, zoals neusverkoudheid, hoesten en/of keelpijn dan vragen we je thuis te blijven. Werk/studeer vanuit huis voor zover mogelijk. Bel de huisarts als je in een risicogebied bent geweest, koorts hebt, moeilijk ademt en als deze klachten verergeren. Volg het advies van de huisarts op.

Het Ministerie voor Volksgezondheid informeert over COVID-19
In Nederland geeft de minister van Volksgezondheid leiding aan de bestrijding. De coördinatie ligt bij het RIVM die in contact staat met GGD-en die de operationele uitvoering doen onder leiding van de voorzitter van de veiligheidsregio. Het nieuwe coronavirus is meldingsplichtig. Alle artsen en laboratoria moeten elke patiënt met een verdenking van besmetting met het nieuwe coronavirus melden bij de GGD. 

Posters met preventieve hygiënemaatregelen
De Rijksoverheid heeft posters rondom preventieve hygiënemaatregelen samengesteld die u kunt downloaden, klik hier.

Klimaat

Door de afname van het verkeer en de bedrijvigheid daalt de uitstoot van vervuilende stoffen in steeds meer landen. In China is sinds eind januari de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht gemiddeld 35 procent minder geworden. In sommige steden liep dit op tot ruim 50 procent.

Air pollution drops as Europeans stay at home – CNN 27-03: klik hier

'Nature is taking back Venice': wildlife returns to tourist-free city - With the cruise ships gone and the souvenir stalls closed, the coronavirus lockdown has transformed La Serenissima’s waterways  - klik hier voor het hele artikel in The Guardian

Het is van belang dat het klimaat uiteindelijk ook van de verbetering van de luchtkwaliteit profiteert door na de pandemie de uitstoot wereldwijd blijvend laag te houden. Een verbod door de politiek en de EU op vuiluitstotende auto's en bedrijven en het aan banden leggen van vliegreizen zou een goed begin zijn. Het is van eminent belang dat de politiek wereldwijd hiervoor alvast beleid gaat formuleren.

Zie hier een alarmerend artikel van de Washington Post van 18- maart jl. Greenland lost a near-record 600 billion tons of ice last summer, raising sea levels klik hier

Politiek & samenleving

Historische en indringende toespraak premier Rutte
Premier Rutte heeft in een historische rechtstreekse toespraak tot het Nederlandse volk - er keken 7,5 miljoen mensen - gezegd dat het coronavirus onder ons is en voorlopig onder ons zal blijven. Volgens Rutte kiest de regering ervoor het virus maximaal te controleren en de piek in de verspreiding af te vlakken en uit te spreiden over een langere periode. Voor de toespraak, klik hier.

Lege treinen, weinig vliegverkeer
De NS: 'De afgelopen week hebben we door de maatregelen rond het coronavirus al veel minder reizigers gezien in de trein. Daarnaast is de verwachting dat het aantal reizigers nog verder zal afnemen door de oproep van de overheid om zoveel als mogelijk thuis te werken en het besluit van hogescholen en universiteiten om hoorcolleges online aan te bieden.'  Voor meer NS-informatie klik hier

De KLM schrapt ca 80-90% van de vluchten. Voor informatie klik hier

Cafés en restaurants ook dicht
Cafés en restaurants moeten dicht, net als sportclubs, sauna's, seksclubs en coffeeshops. Hotels mogen wel gewoon open blijven. 

Geen huisuitzettingen en verlenging tijdelijke huurcontracten
Door de coronacrisis moet niemand op straat belanden. Dat vinden minister van Veldhoven van Milieu en Wonen en de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang). Ze hebben daarom afgesproken nu geen huisuitzettingen te doen. Daarnaast komt de minister met een spoedwet om tijdelijke huurcontracten te verlengen. Voor alle informatie klik hier 

Coronavirus: levering en kwaliteit drinkwater geborgd
De drinkwaterbedrijven verwachten geen problemen met de levering en kwaliteit van het drinkwater door het coronavirus (COVID-19). Drinkwaterbedrijven kunnen ook tijdens een grieppandemie 24/7 schoon en veilig drinkwater leveren. Dit doen ze onder andere door volautomatisch te werken, op afstand te telewerken, noodstroomvoorziening in orde te hebben en hulpstoffen in voorraad te hebben. Voor informatie klik hier.

Premier Ruttes (geen)handen schudden gaat de wereld rond
Premier Rutte zei in een persconferentie op 9 maart a.s. dat het beter is geen handen te schudden, teneinde de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. En prompt gaf hij de RIVM topman een hand, tot zijn eigen verbijstering. Het beeld ging de wereld rond. Klik hier

Voor de hele persbriefing van 16-03 klik hier

De Live blog van de NOS - Klik hier

Internationaal

EU-voorstel: grenzen dicht
De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, wil reizen naar de Europese Unie voor een periode van dertig dagen beperken. "Hoe minder we reizen, hoe meer we het coronavirus inperken", aldus Von der Leyen in een videoboodschap op twitter. Medisch personeel, diplomaten en mensen uit de transportsector moeten van de maatregel worden uitgezonderd.

Reizen is amper mogelijk
Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft reisadviezen voor landen waar Corona is geconstateerd Kijk hier voor alle actuele reisadviezen.

Bondskanselier Merkel:
De Duitse bondskanselier Merkel ziet de strijd tegen het coronavirus als de grootste uitdaging voor haar land sinds de Tweede Wereldoorlog, klik hier.

En klik hier voor informatie van UNICEF en de WHO met richtlijnen en adviezen voor een optimale veiligheid voor kinderen en scholen.

Tekort aan voorraden testmaterieel
Volgens de directeur-generaal van de WHO is er wereldwijd een tekort aan voorraden van testmaterialen voor COVID 19. De productie moet wereldwijd met 40% omhoog, aldus de WHO. De hoogste bieder krijgt het eerst geleverd wat tal van landen benadeelt. Er zijn richtlijnen voor medische instellingen opgesteld om zo efficiënt mogelijk om te gaan met beschikbaar materieel. 

China
In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 genoemd. Het virus kan de longziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Samen met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO onderzoeken de Chinese autoriteiten het coronavirus. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. 

Foto:  Tuur Tisseghem via Pexels 

 

 
 

 
Meer over
 
pexels-photo-821948.jpeg
2 apr 2020

Profielblog Online leren - ins en outs - wat zijn de menselijke gevolgen?

Profielblog Online leren - ins en outs - wat zijn de menselijke gevolgen?
pexels-photo-3979242 Jill Wellington.jpeg
1 apr 2020

Pasen in de coronatijd - elleboog-Paaswens wordt symbool van een immense uitdaging

Pasen in de coronatijd - elleboog-Paaswens wordt symbool van een immense uitdaging
FHnnjk1Yj7Y-unsplash.jpg
1 apr 2020

Online leren door COVID-19 gaat de uni-student hier beter af dan de student in de VS

Online leren door COVID-19 gaat de uni-student hier beter af dan de student in de VS
Kunst&cultuur gaan wereldwijd online - WHO: invest
30 mrt 2020

Kunst&cultuur gaan wereldwijd online - WHO: investeer in de helende werking van kunst

Kunst&cultuur gaan wereldwijd online - WHO: investeer in de helende werking van kunst
mariia-zakatiura-jeCgPCtfuzU-unsplashx.jpg
29 mrt 2020

U’r Skills - de brug slaan tussen de generaties – de kracht van samen

Urskills - de brug slaan tussen de generaties – de kracht van samen
Een crisisfonds voor kwetsbare kinderen die in dez
28 mrt 2020

Een crisisfonds voor kwetsbare kinderen die in deze crisistijd thuis zitten

Een crisisfonds voor kwetsbare kinderen die in deze crisistijd thuis zitten
Gildex.jpg
28 mrt 2020

Gilde Zorgcollege ontlast zorg met extra ADL training voor ouderenzorg Limburg

Gilde Zorgcollege ontlast zorg met extra ADL training voor ouderenzorg Limburg
cnn x.jpg
27 mrt 2020

Lessen burgerschap - de democratie in tijden van een pandemie

Lessen burgerschap - de democratie in tijden van een pandemie
Nieuws van Duurzaam MBO - partner van Profielactue
27 mrt 2020

Online leren bij Duurzaam MBO - partner van Profielactueel.nl

Online leren bij Duurzaam MBO - partner van Profielactueel.nl
pexels-photo-3923156.jpeg
26 mrt 2020

Een nieuwe realiteit - impact van en coping met de pandemie

Een nieuwe realiteit - Coping met de pandemie - Aspecten rond impact en coping
poster x.jpg
21 mrt 2020

Meerderheid studenten bereid tot inzet in zorg, logistiek en voedingsector

Meerderheid studenten bereid tot inzet in zorg, logistiek en voedingsector
transport x.jpg
20 mrt 2020

Transport en logistiek: laat chauffeurs uit horeca voor supermarkten rijden

Transport en logistiek: laat chauffeurs uit horeca voor supermarkten rijden
afstandsonderwijs_Uitgeverij_Deviant x.jpg
17 mrt 2020

Uitgeverij Deviant helpt mbo, PrO, vso, vmbo en po bij inrichting afstandsonderwijs

Uitgeverij Deviant helpt mbo, PrO, vso, vmbo en po bij inrichting afstandsonderwijs
afweging x.jpg
11 mrt 2020

NCTV biedt een afwegingskader voor evenementen in relatie tot het Coronavirus

NCTV biedt een afwegingskader voor evenementen in relatie tot het Coronavirus

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies